ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย Power Automate

ลดความซับซ้อนของการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Power Automate

ติดต่อคู่ค้า Microsoft

ให้คู่ค้าช่วยเหลือคุณ:

  • ดูการสาธิตแบบถ่ายทอดสด

  • ติดตั้งการทดลองใช้ฟรี

  • รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเปลี่ยนโฉม กระบวนการทางธุรกิจ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อ การดำเนินการ และการปรับใช้