คนกำลังดูแล็ปท็อปขณะนั่งเก้าอี้

สร้างความสอดคล้องกันของการทำกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ให้คำแนะนำทุกคนผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อสร้างความสอดคล้องกันในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ซึ่งเป็นความสามารถด้านการทำกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติ (BPA) ใน Power Automate

ทำไมต้องใช้การทำกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

มอบคำแนะนำให้ผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการขาย การตลาด และบริการของคุณ ไม่ว่ากระบวนการเหล่านั้นจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

เชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการ

ปรับปรุงกระบวนการครบวงจรโดยใช้และเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของคุณจากทุกแหล่งที่มาด้วย Microsoft Dataverse

ใช้ข้อมูลที่มีมากขึ้นเพื่อตัดสินใจ

เผยข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลโฟลว์กระบวนการธุรกิจของคุณ

ทำให้กระบวนการหลายขั้นตอนเป็นระบบอัตโนมัติด้วย BPA

รูปภาพของตัวออกแบบกระบวนการ

แมปลำดับขั้นและขั้นตอนของโฟลว์กระบวนการธุรกิจอย่างรวดเร็ว

รูปภาพที่แสดงลำดับขั้นของ BPA

ปฏิบัติตามคู่มือภาพที่แสดงความก้าวหน้าในปัจจุบันและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพของศูนย์ปฏิบัติการ

อนุมัติและปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไปได้ง่ายขึ้นโดยการดูรายการโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

รูปภาพของการรันโฟลว์ระบบคลาวด์

รันโฟลว์ระบบคลาวด์ได้ง่ายๆ จากโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

รูปภาพที่แสดงการรักษาความปลอดภัยด้วย BPA

ควบคุมการเข้าถึงและความสามารถในการมองเห็นสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

รูปภาพของกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้า

เริ่มต้นกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานสำหรับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

* ต้องใช้สิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้เพื่อสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจใน Power Automate เลือกแผนสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 ที่รวมสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้นี้