ราคา Power Automate

สิทธิ์การใช้งานตามผู้ใช้

แผนต่อผู้ใช้

$15

ต่อผู้ใช้/เดือน

อนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถวิเคราะห์กระบวนการและสร้างโฟลว์ระบบคลาวด์ ที่ไม่จำกัดตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้

  • ซื้อได้ทันทีด้วย บัตรเครดิต
เปิดจำหน่ายในราคา USD15 แบบจำกัดเวลา1

สิทธิ์การใช้งานตามผู้ใช้

แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

$40

ต่อผู้ใช้/เดือน

อนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายวิเคราะห์กระบวนการสร้างโฟลว์ระบบคลาวด์ไม่จำกัด พร้อมกับทำให้แอปพลิเคชันดั้งเดิมทำงานโดยอัตโนมัติผ่าน การดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (RPA) และ AI

  • มีเครดิตบริการ 5,000 AI Builder หน่วยต่อ เดือน
  • ซื้อได้ทันทีด้วย บัตรเครดิต

สิทธิ์การใช้งานตามโฟลว์

แผนต่อโฟลว์

$100

ต่อโฟลว์/เดือน, ขั้นต่ำ 5 โฟลว์2

ใช้งานโฟลว์ระบบคลาวด์ที่มีความจุที่สำรองงไว้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่จำกัดในองค์กรของคุณ

ราคาที่แสดงข้างต้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และความแตกต่างกันของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอน การชําระเงิน

1 แผนต่อผู้ใช้ของ Power Automate ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคนเปิดจำหน่ายแบบจำกัดเวลาในราคา USD15 ต่อผู้ใช้/เดือนสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์จากราคามาตรฐาน ข้อเสนอแบบจำกัดเวลานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2022 สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงลูกค้าทั่วโลกและลูกค้า US Government ผ่านช่องทาง Volume Licensing (VL) และ Cloud Solution Provider (CSP) นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายทางเว็บโดยตรงให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และมีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน จำนวนการซื้อขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 5,000 สิทธิ์การใช้งานและอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2 ข้อกำหนดในการซื้อขั้นต่ำคือ 5 โฟลว์

Power Automate สำหรับเดสก์ท็อปติดตั้งมาพร้อมใน Windows 11

สำรวจแผน Power Automate

สำรวจแผน Power Automate
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
$100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการ
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์4
รันโฟลว์ระบบคลาวด์ (อัตโนมัติ ตามกำหนดการ และทันที)3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์กระบวนการธุรกิจ3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานร่วมกับคน 5

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานอัตโนมัติ5

--

(ต่อบอท6) (ต่อบอท6)
เพิ่ม AI ใน AI Builder7
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8, 9
ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 1 GB8, 9
สำรวจแผน Power Automate
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
$100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการ
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์4
รันโฟลว์ระบบคลาวด์ (อัตโนมัติ ตามกำหนดการ และทันที)3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์กระบวนการธุรกิจ3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานร่วมกับคน 5

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานอัตโนมัติ5

--

(ต่อบอท6) (ต่อบอท6)
เพิ่ม AI ใน AI Builder7
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8
ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 2 GB8
สำรวจแผน Power Automate
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
$100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการ
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์4
รันโฟลว์ระบบคลาวด์ (อัตโนมัติ ตามกำหนดการ และทันที)3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์กระบวนการธุรกิจ3

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานร่วมกับคน 5

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

รันโฟลว์เดสก์ท็อป RPA แบบทำงานอัตโนมัติ5

--

(ต่อบอท6) (ต่อบอท6)
เพิ่ม AI ใน AI Builder7
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8 ความจุฐานข้อมูล 250 MB8
ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 2 GB8 ความจุไฟล์ 2 GB8

3 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ Power Platform และอื่นๆ ขีดจำกัด

4 ดู เอกสารทางเทคนิค สำหรับคำจำกัดความของโฟลว์แต่ละชนิด

5 การสร้างโฟลว์เดสก์ท็อปและการตั้งค่าการจัดการและการจัดการบอทรวมอยู่ด้วย

6 อินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันของกระบวนการเดี่ยวต้องมีบอทแบบทำงานอัตโนมัติสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ โดยสามารถใช้ Add-on แบบทำงานอัตโนมัติหลายตัวกับสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานที่มีสิทธิ์ โปรดดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7 ความจุเครดิตบริการของ AI Builder รวมอยู่ในระดับผู้เช่า คุณสามารถซื้อความจุเพิ่มเติมต่อเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยในราคา $500/เดือน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตบริการของ AI Builder ใน คู่มือ หรือดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน สำหรับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

8 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse รวมอยู่ในระดับผู้เช่า

9 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล Dataverse พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละแผนต่อโฟลว์ และสามารถแสดงการซื้อขั้นต่ำ 5 โฟลว์ อ่าน คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจส่วนเสริมของ Power Automate

AI Builder

$500

ต่อหน่วย/เดือน10

เพิ่ม AI ในกระบวนการของคุณ

ส่วนเสริมของ RPA แบบทำงานอัตโนมัติ

$150

ต่อบอท/เดือน

ทำกระบวนการแบบครบวงจรเป็นแบบอัตโนมัติผ่านการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (RPA) โดยไม่ต้องการการโต้ตอบจากบุคคล

10 ชุด Add-on ของ AI Builder แต่ละชุดเป็นกลุ่มเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยที่รวมอยู่ในระดับผู้เช่า ศึกษา เครื่องคิดเลขของ AI Builder เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

คำถามเกี่ยวกับการซื้อหรือความต้องการ ของแผน

ทรัพยากรและการเรียนรู้

พัฒนาทักษะ Power Automate ของคุณ

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน