ราคา Power Automate

แผนการสมัครใช้งาน

เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานที่คาดการณ์ได้กับแผนต่อผู้ใช้หรือแผนต่อโฟลว์

สิทธิ์การใช้งานตามผู้ใช้

แผนต่อผู้ใช้

$15

ต่อผู้ใช้/เดือน

อนุญาตให้บุคคลทำให้แอป บริการ และข้อมูลบนระบบคลาวด์เป็นแบบอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ กระบวนการทาง ดิจิทัล (DPA) แผนนี้ให้ผู้คนสร้างและเรียกใช้โฟลว์ได้แบบไม่จำกัด

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA)

สิทธิ์การใช้งานตามผู้ใช้

แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบมีผู้ใช้ดูแลอยู่

$40

ต่อผู้ใช้/เดือน

ให้มีความสามารถแบบเดียวกับแผนพื้นฐาน พร้อมด้วยความสามารถในการทำให้แอปของเดิมบนเดสก์ท็อปเป็นแบบอัตโนมัติผ่าน กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) ในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA)
 • โฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่
 • เครดิตบริการ 5,000 AI Builder หน่วย/เดือน

สิทธิ์การใช้งานตามโฟลว์

แผนต่อโฟลว์

$100

ต่อโฟลว์/เดือน, ขั้นต่ำ 5 โฟลว์1, 2

อนุญาตให้บุคคลไม่จำกัดจำนวนภายในองค์กรเรียกใช้ระบบอัตโนมัติของ กระบวนการทาง ดิจิทัล (DPA) จากโฟลว์เดียวกัน

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA)

แผนชำระค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน

เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นที่จะซื้อเฉพาะเมื่อมีคนเรียกใช้โฟลว์ที่เชื่อมต่อกับ ตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม3

สิทธิ์การใช้งานตามการเรียกใช้โฟลว์

 

$0.60

การเรียกใช้ต่อโฟลว์4

จ่ายเงินสำหรับการเรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์แต่ละครั้ง

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA)

สิทธิ์การใช้งานตามการเรียกใช้โฟลว์

 

$0.60

การเรียกใช้ต่อโฟลว์4

จ่ายเงินสำหรับการเรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อป (โหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่) แต่ละครั้ง

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

สิทธิ์การใช้งานตามการเรียกใช้โฟลว์

 

$3

การเรียกใช้ต่อโฟลว์4

จ่ายเงินสำหรับการเรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อป (โหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล) แต่ละครั้ง

รวมรายการต่อไปนี้:

 • โฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และความแตกต่างกันของภูมิภาคและองค์กร ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

1 ข้อกำหนดในการซื้อขั้นต่ำคือ 5 โฟลว์

2 ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

3 การเรียกใช้โฟลว์จะเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนและเรียกเก็บจากการสมัครใช้งาน Azure เรียนรู้วิธีวัดการเรียกใช้โฟลว์

4 ต้องมีการสมัครใช้งาน Azure

เริ่มต้นใช้งาน Power Automate

ศึกษาแผนการสมัครใช้งาน

ศึกษาแผนการสมัครใช้งาน
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบมีผู้ใช้ดูแลอยู่
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
เริ่มต้นที่ $100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการและงาน
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

(ต่อบอท)8 (ต่อบอท)8
เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10, 11
ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10, 11
ศึกษาแผนการสมัครใช้งาน
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบมีผู้ใช้ดูแลอยู่
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
เริ่มต้นที่ $100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการและงาน
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

(ต่อบอท)8 (ต่อบอท)8
เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10, 11
ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10, 11
ศึกษาแผนการสมัครใช้งาน
แผนต่อผู้ใช้
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบมีผู้ใช้ดูแลอยู่
$40.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
แผนต่อโฟลว์
เริ่มต้นที่ $100.00 ต่อเดือน
การทำเหมืองกระบวนการและงาน
แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วย Process Advisor5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

รวมอยู่ในแผนต่อโฟลว์

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

--

รวมอยู่ในแผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบทำงานร่วมกับคน

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

(ต่อบอท)8 (ต่อบอท)8
เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9
5,000 เครดิตบริการ/เดือน
การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (ซึ่งแต่เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10 ความจุฐานข้อมูล 250 MB10, 11
ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10 ความจุไฟล์ 2 GB10, 11

ศึกษาแผนการชำระเงินตามที่ใช้งาน

ศึกษาแผนการชำระเงินตามที่ใช้งาน
ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อป
(โหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่) แต่ละครั้ง
ต่อโฟลว์เดสก์ท็อป
การเรียกใช้ (โหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล)
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล

เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9

--

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 1 GB10(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน)
ศึกษาแผนการชำระเงินตามที่ใช้งาน
ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อป
(โหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่) แต่ละครั้ง
ต่อโฟลว์เดสก์ท็อป
การเรียกใช้ (โหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล)
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล

เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9

--

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 1 GB10(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน)
ศึกษาแผนการชำระเงินตามที่ใช้งาน
ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อป
(โหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่) แต่ละครั้ง
ต่อโฟลว์เดสก์ท็อป
การเรียกใช้ (โหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล)
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์6
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ5

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่7

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล7

--

รวมอยู่ในการเรียกใช้ต่อโฟลว์ระบบคลาวด์หรือโฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล

เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณด้วย AI Builder9

--

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service)
ความจุฐานข้อมูล 1 GB10(ต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน)

5 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ Power Platform และ ขีดจำกัด อื่นๆ

6 ดู คู่มือ สำหรับคำจำกัดความของโฟลว์แต่ละชนิด

7 มีการสร้างโฟลว์เดสก์ท็อปและการประสานรวมและการจัดการบอทรวมอยู่ด้วย

8 อินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันของกระบวนการเดี่ยวต้องมีบอทแบบไม่มีผู้ใช้ดูแลเพิ่มเติมสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ โดยสามารถใช้ Add-on ของ RPA แบบไม่มีผู้ใช้ดูแลหลายตัวกับสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานที่มีสิทธิ์ ดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

9 ความจุเครดิตบริการของ AI Builder รวมอยู่ในระดับผู้เช่า คุณสามารถซื้อความจุเพิ่มเติมต่อเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยในราคา $500/เดือน อ่าน คำถามที่ถามบ่อย หรือดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

10 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse รวมอยู่ในระดับผู้เช่า

11 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล Dataverse พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละแผนต่อโฟลว์ และสามารถแสดงการซื้อขั้นต่ำ 5 โฟลว์ ดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจส่วนเสริมของ Power Automate

AI Builder

$500

ต่อหน่วย/เดือน12,13

เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณพร้อมโมเดลที่กำหนดเองหรือสร้างไว้ล่วงหน้า

 • รวมรายการต่อไปนี้:
  • AI Builder
 • พร้อมให้บริการเป็น Add-on สำหรับ:
  • แผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของ Power Automate, Power Apps หรือ Dynamics 365 ที่มีอยู่

RPA แบบไม่มีผู้ใช้ดูแล

$150

ต่อบอท/เดือน12

เพิ่มความสามารถในการทำให้แอปของเดิมเป็นแบบอัตโนมัติบนเดสก์ท็อปหรือเครื่องเสมือนของคุณโดยใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) ในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล

 • รวมรายการต่อไปนี้:
  • โฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล
  • เครดิตบริการ 5,000 AI Builder หน่วยต่อเดือน
 • พร้อมให้บริการเป็น Add-on สำหรับ:
  • แผนต่อผู้ใช้ที่มี RPA แบบมีผู้ใช้ดูแลอยู่หรือแผนต่อโฟลว์

12 ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

13 ชุด Add-on ของ AI Builder แต่ละชุดเป็นกลุ่มเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยที่รวมอยู่ในระดับผู้เช่า ศึกษา เครื่องคิดเลขของ AI Builder เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

คำถามเกี่ยวกับการซื้อหรือความต้องการ ของแผน

ทรัพยากรและการเรียนรู้

ลองใช้ Power Automate ฟรีเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน