ราคา Power Automate

ข้อเสนอ Power Automate

เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานที่คาดการณ์ได้กับแผนต่อผู้ใช้หรือแผนต่อบอท

Power Automate พรีเมียม

กระบวนการ Power Automate

$15

ต่อผู้ใช้/เดือน

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิใช้งานทำให้แอปพลิเคชันสมัยใหม่เป็นระบบอัตโนมัติผ่านระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางดิจิทัลที่ใช้ API (โฟลว์ระบบคลาวด์) และแอปพลิเคชันเดิมผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ที่ใช้ UI (โฟลว์เดสก์ท็อป) ในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA) และโฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ไม่จำกัดในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่
 • ที่เก็บข้อมูล Power Automate Process Mining ขนาด 50 MB1
 • เครดิต AI Builder 5,000
 • Dataverse ให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล 250 MB และไฟล์ 2 GB

กระบวนการ Power Automate

$150

ต่อบอท/เดือน6

ให้สิทธิใช้งานบอท "ระบบอัตโนมัติ" หนึ่งรายการที่สามารถใช้สำหรับระบบอัตโนมัติบนเดสก์ท็อปที่ไม่มีผู้ใช้ดูแล (RPA) หรือโฟลว์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางดิจิทัล (DPA) ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ไม่จำกัดในองค์กร

 • โฟลว์ระบบคลาวด์ (DPA)
 • โฟลว์เดสก์ท็อป (RPA) ในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล
 • Dataverse ให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล 50 MB และไฟล์ 200 MB

เริ่มต้นใช้งาน Power Automate

สำรวจแผน Power Automate

สำรวจแผน Power Automate
Power Automate พรีเมียม
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
กระบวนการ Power Automate
$150 ต่อบอท/เดือน6
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์8
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่3

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล3,4 (ต่อบอท)

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

การทำเหมืองกระบวนการและงาน
การทำเหมืองงาน

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วยการทำเหมืองกระบวนการ จัดเก็บข้อมูล Process Mining 50 MB

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียมและมาตรฐาน
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
Microsoft Dataverse ความจุฐานข้อมูล 250 MB5 ความจุฐานข้อมูล 50 MB5
ความจุไฟล์ 2 GB5 ความจุไฟล์ 200 MB5
การจัดการและการกำกับดูแล
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เพิ่ม AI
เครดิตบริการของ AI Builder 5,000 5,000
สำรวจแผน Power Automate
Power Automate พรีเมียม
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
กระบวนการ Power Automate
$150 ต่อบอท/เดือน6
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์8
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่3

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล3,4
(ต่อบอท)

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

การทำเหมืองกระบวนการและงาน
การทำเหมืองงาน

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วยการทำเหมืองกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูล Process Mining 50 MB

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียมและมาตรฐาน
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
Microsoft Dataverse
ความจุฐานข้อมูล 250 MB5 ความจุฐานข้อมูล 50 MB5
ความจุไฟล์ 2 GB5 ความจุไฟล์ 200 MB5
การจัดการและการกำกับดูแล
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เพิ่ม AI
เครดิตบริการของ AI Builder
5,000 5,000
สำรวจแผน Power Automate
Power Automate พรีเมียม
$15 ต่อผู้ใช้/เดือน
กระบวนการ Power Automate
$150 ต่อบอท/เดือน6
ระบบอัตโนมัติของเดสก์ท็อปและคลาวด์8
เรียกใช้โฟลว์ระบบคลาวด์2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ2

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดมีผู้ใช้ดูแลอยู่3

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

เรียกใช้โฟลว์เดสก์ท็อปในโหมดไม่มีผู้ใช้ดูแล3,4
(ต่อบอท)

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

การทำเหมืองกระบวนการและงาน
การทำเหมืองงาน

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

--

แสดงผลและวิเคราะห์กระบวนการด้วยการทำเหมืองกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูล Process Mining 50 MB

--

การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ใช้ตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียมและมาตรฐาน
ใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองและแบบในองค์กร
จัดเก็บและจัดการข้อมูล
สร้างและเข้าถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง
Microsoft Dataverse
ความจุฐานข้อมูล 250 MB5 ความจุฐานข้อมูล 50 MB5
ความจุไฟล์ 2 GB5 ความจุไฟล์ 200 MB5
การจัดการและการกำกับดูแล
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Power Automate พรีเมียม

รวมอยู่ในกระบวนการ Power Automate

เพิ่ม AI
เครดิตบริการของ AI Builder
5,000 5,000

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยตัวแปรด้านสกุลเงิน ประเทศ ภูมิภาค และองค์กร ราคาจริงของคุณจะแสดงตอนชำระเงิน ข้อเสนอทั้งหมดขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของบริการผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Microsoft สำหรับการกำหนดราคาและข้อเสนอระดับองค์กร หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Power Platform

1 แต่ละสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้จะประกอบด้วยการทำเหมืองกระบวนการ 50 MB สูงสุดไม่เกิน 100 GB ต่อลูกค้า

2 ภายในขีดจำกัดการบริการ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำขอ Power Platform และ ขีดจำกัด อื่นๆ

3 มีการสร้างโฟลว์เดสก์ท็อปและการประสานรวมและการจัดการบอทรวมอยู่ด้วย

4 อินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันของกระบวนการเดียวต้องใช้บอทอัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ ดาวน์โหลด คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5 การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูลของ Dataverse สำหรับแผนการสมัครใช้งานรวมอยู่ในระดับผู้เช่า ดาวน์โหลดคู่มือสิทธิ์การใช้งาน Power Platform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจส่วนเสริมของ Power Automate

AI Builder

$500

ต่อชุด/เดือน6,7

เพิ่ม AI ลงในโฟลว์ของคุณพร้อมโมเดลที่กำหนดเองหรือสร้างไว้ล่วงหน้า

  • AI Builder
 • พร้อมให้บริการเป็นส่วนเสริมสำหรับ:
  • แผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของ Power Automate, Power Apps หรือ Dynamics 365 ที่มีอยู่

6 ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

7 ชุดส่วนเสริมของ AI Builder แต่ละชุดเป็นกลุ่มเครดิตบริการ 1 ล้านหน่วยที่รวมอยู่ในระดับผู้เช่า ศึกษา เครื่องคิดเลขของ AI Builder เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

8 ดู คู่มือ สำหรับคำจำกัดความของโฟลว์แต่ละชนิด

คำถามเกี่ยวกับการซื้อหรือความต้องการ ของแผน

ทรัพยากร Power Automate

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน

ลองใช้ Power Automate ฟรีเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ