เทมเพลต

ทำให้งานหรือกระบวนเป็นแบบอัตโนมัติระหว่างตัวเชื่อมต่อต่างๆ โดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหรือเทมเพลตแบบกำหนดเองสำหรับโฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Automate สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ จำนวนมากและค้นพบสิ่งที่เป็นไปได้