ช่วยฉันเลือกโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดตามความต้องการของฉัน

ตอบคําถามสั้นๆ สองสามข้อเกี่ยวกับธุรกิจและเป้าหมายของคุณเพื่อรับคําแนะนำจากเราว่าความสามารถใดของ Power Automate ที่คุณต้องการ

คำถามข้อที่ 1 จาก 5

ข้อใดอธิบายถึงบทบาทของคุณได้ดีที่สุด

กลับไปยังหน้าแรก
คำถามข้อที่ 2 จาก 5

ความสำคัญสูงสุดของคุณในเรื่องระบบอัตโนมัติคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 2 จาก 5

ความสำคัญสูงสุดของคุณในเรื่องระบบอัตโนมัติคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 2 จาก 5

ความสำคัญสูงสุดของคุณในเรื่องระบบอัตโนมัติคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 2 จาก 5

ความสำคัญสูงสุดของคุณในเรื่องระบบอัตโนมัติคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 3 จาก 5

คุณต้องการทำอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติ

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 3 จาก 5

คุณต้องการทำอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติ

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 3 จาก 5

คุณต้องการทำอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติ

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 3 จาก 5

คุณต้องการทำอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติ

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 4 จาก 5

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำโซลูชันระบบอัตโนมัติมาใช้ในองค์กรของคุณคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 4 จาก 5

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำโซลูชันระบบอัตโนมัติมาใช้ในองค์กรของคุณคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 4 จาก 5

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำโซลูชันระบบอัตโนมัติมาใช้ในองค์กรของคุณคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 4 จาก 5

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำโซลูชันระบบอัตโนมัติมาใช้ในองค์กรของคุณคืออะไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 5 จาก 5

คุณจะอธิบายโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในปัจจุบันขององค์กรอย่างไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 5 จาก 5

คุณจะอธิบายโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในปัจจุบันขององค์กรอย่างไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 5 จาก 5

คุณจะอธิบายโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในปัจจุบันขององค์กรอย่างไร

คำถามก่อนหน้า
คำถามข้อที่ 5 จาก 5

คุณจะอธิบายโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในปัจจุบันขององค์กรอย่างไร

คำถามก่อนหน้า