Microsoft Power Automate-mall

Trello Planner Försening

Skapa en Planner-uppgift med kort beskrivning när kort läggs till i Trello-listan

By Microsoft

När ett nytt kort läggs till i en Trello-lista, skapa en Planner-uppgift och uppdatera uppgiftsbeskrivningen med kortbeskrivning när uppgiften har genererats.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa