Mallar

Automatisera uppgifter eller processer mellan anslutningsprogram med hjälp av fördefinierade eller anpassade mallar för molnflöden i Power Automate. Utforska hundratals möjligheter och upptäck vad som går att göra.