En person som sitter på en stol och tittar på bärbar dator

Skapa konsekvens med automatisering av affärsprocesser

Vägleder alla genom processerna i flera steg för att säkerställa konsekvens med affärsprocessflödena – funktionen för automatisering av affärsprocesser i Power Automate.

Varför automatisering av affärsprocesser?

Se till att processerna följs på ett konsekvent sätt

Skapa vägledning för användarna från början till slut och förenkla dina försäljnings-, marknadsförings- och serviceprocesser – oavsett hur komplexa de är.

Anslut till den information du behöver

Effektivisera kompletta processer genom att använda och ansluta till alla dina data – från alla källor – med hjälp av Microsoft Dataverse.

Fatta mer välinformerade beslut

Få insikter med hjälp av analyser som är knutna till affärsprocessflödenas data.

Automatisera processer i flera steg med automatisering av affärsprocesser

Bild på processdesignern

Kartlägg snabbt stadierna och stegen i affärsprocessflödet.

Bild som visar stadierna i automatisering av affärsprocesser

Följ en visuell guide som visar det aktuella förloppet och vilka steg som associeras med det.

Bild på åtgärdscentret

Gör det enklare att bevilja godkännanden och utföra nästa steg genom att visa en lista med affärsprocessflöden.

Bild av körning av molnflöden

Kör molnflöden enkelt och smidigt – direkt från affärsprocessflödet.

Bild som visar säkerhet med automatisering av affärsprocesser

Styra åtkomst till och synlighet för specifika affärsprocessflöden.

Bild på fördefinierade processer

Kom i gång snabbt med affärsprocesser som är färdiga att användas för vanliga scenarier.

* Du måste ha en per användare-licens om du vill skapa affärsprocessflöden i Power Automate. Välj Dynamics 365-licensabonnemang som inkluderar denna per användare-licens.