Prissättning för Power Automate

Prenumerationsplaner

Bäst för företag som vill ha förutsägbar licensiering med prenumerationsavtal per användare eller per flöde

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare

150,70 kr

per användare/månad

Gör att användare kan automatisera molnappar, tjänster och data med digital processautomatisering (DPA). Med prenumerationsavtalet kan användare skapa och köra obegränsade flöden.

Följande ingår:

 • Molnflöden (DPA)

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

401,90 kr

per användare/månad

Ger samma funktioner som basprenumerationsavtalet, plus möjlighet att automatisera äldre appar på datorn via robotstyrd processautomation (RPA) i bevakat läge.

Följande ingår:

 • Molnflöden (DPA)
 • Datorflöden (RPA) i bevakat läge
 • 5 000 AI Builder-krediter/månad

Licens efter flöde

Prenumerationsavtal per flöde

1.004,70 kr

per flöde/månad, minst 5 flöden1, 2

Gör att ett obegränsat antal användare i en organisation kan köra digital processautomatisering (DPA) från samma flöde.

Följande ingår:

 • Molnflöden (DPA)

Betala per användning-prenumeration

Bäst för företag som vill kunna betala enbart när en person kör ett flöde som är anslutet med premium-anslutningsappar3

Licens efter flödeskörning

 

6 kr

per flödeskörning4

Betala för varje körning av molnflöde

Följande ingår:

 • Molnflöden (DPA)

Licens efter flödeskörning

 

6 kr

per flödeskörning4

Betala för varje datorflödeskörning (bevakat läge)

Följande ingår:

 • Datorflöden (RPA) i bevakat läge

Licens efter flödeskörning

 

30,10 kr

per flödeskörning4

Betala för varje datorflödeskörning (obevakat läge)

Följande ingår:

 • Datorflöden (RPA) i obevakat läge

Priserna som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder, regioner och organisationer. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Lägsta inköpskrav på fem flöden.

2 Kräver åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 med rollerna global administratör eller faktureringsadministratör.

3 Flödeskörningar faktureras månadsvis och debiteras en Azure-prenumeration. Läs om hur flödeskörningar mäts.

4 Kräver en Azure-prenumeration.

Kom igång med Power Automate

Se de olika prenumerationsavtalen

Se de olika prenumerationsavtalen
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Bearbeta och uppgiftsutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Köra datorflöden i bevakat läge7

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

(per robot)8 (per robot)8
Tillför AI i dina flöden med AI Builder9
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10, 11
2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10, 11
Se de olika prenumerationsavtalen
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Bearbeta och uppgiftsutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Köra datorflöden i bevakat läge7

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

(per robot)8 (per robot)8
Tillför AI i dina flöden med AI Builder9
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10, 11
2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10, 11
Se de olika prenumerationsavtalen
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Bearbeta och uppgiftsutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden5

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Köra datorflöden i bevakat läge7

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

(per robot)8 (per robot)8
Tillför AI i dina flöden med AI Builder9
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10 250 MB databaskapacitet10, 11
2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10 2 GB filkapacitet10, 11

Se Betala per användning-prenumerationer

Se Betala per användning-prenumerationer
Per molnflöde eller datorflöde
körning (bevakat läge)
Per datorflöde
körning (obevakat läge)
Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Kör affärsprocessflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i bevakat läge7

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i obevakat läge

Tillför AI i dina flöden med AI Builder9

--

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 1 GB databaskapacitet10(per miljö med Betala per användning-prenumeration aktiverad)
Se Betala per användning-prenumerationer
Per molnflöde eller datorflöde
körning (bevakat läge)
Per datorflöde
körning (obevakat läge)
Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Kör affärsprocessflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i bevakat läge7

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i obevakat läge

Tillför AI i dina flöden med AI Builder9

--

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
1 GB databaskapacitet10(per miljö med Betala per användning-prenumeration aktiverad)
Se Betala per användning-prenumerationer
Per molnflöde eller datorflöde
körning (bevakat läge)
Per datorflöde
körning (obevakat läge)
Dator- och molnbaserad automatisering6
Köra molnflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Kör affärsprocessflöden5

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i bevakat läge7

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i bevakat läge

--

Köra datorflöden i obevakat läge7

--

Inkluderat i per molnflöde eller datorflöde kört i obevakat läge

Tillför AI i dina flöden med AI Builder9

--

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
1 GB databaskapacitet10(per miljö med Betala per användning-prenumeration aktiverad)

5 Inom tjänstgränser. Läs mer om Power Platform-begäranden och andra gränser.

6 Se dokumentationen för definitioner av respektive flödestyp.

7 Redigering av datorflöden, robotorkestrering och hantering ingår.

8 Samtidiga instanser av en enskild process behöver en obevakad robot för varje instans. Flera obevakade RPA-tillägg kan användas med en kvalificerande baslicens. Ladda ner licensieringsguide för mer information.

9 Tjänstkreditkapacitet för AI Builder sammanställs på klientorganisationsnivå. Köp ytterligare kapacitet för 1 miljon tjänstkrediter för 500 USD/månad. Läs VANLIGA FRÅGOR eller ladda ner licensieringsguide för mer information.

10 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

11 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet finns för respektive prenumerationsavtal per flöde och vid minsta inköp av fem flöden. Ladda ner licensieringsguide för mer information.

Utforska Power Automate-tilläggen

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad12,13

Tillför AI i dina flöden med anpassade eller förbyggda modeller.

 • Följande ingår:
  • AI Builder
 • Finns som tillägg till:
  • Befintliga Power Automate, Power Apps och Dynamics 365 betalade prenumerationsavtal

Obevakad RPA

1.507,10 kr

per robot/månad12

Lägg till möjlighet att automatisera äldre appar på datorn eller virtuella datorer med robotstyrd processautomation (RPA) i obevakat läge.

 • Följande ingår:
  • Datorflöden (RPA) i obevakat läge
  • 5 000 AI Builder tjänstkrediter/månad
 • Finns som tillägg för:
  • Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA eller prenumerationsavtal per flöde

Värdbaserad RPA

2.160,10 kr

per robot/månad12

Kör robotstyrd processautomation (RPA) som en tjänst med alternativ för värdbaserad maskin.

 • Följande ingår:
  • Värdbaserad Microsoft-maskin
  • Datorflöden (RPA) i obevakat läge
  • 5 000 AI Builder tjänstkrediter/månad
 • Finns som tillägg för:
  • Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA eller prenumerationsavtal per flöde

12 Kräver åtkomst till Administrationscenter för Microsoft 365 med rollerna global administratör eller faktureringsadministratör.

13 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter sammanställda på klientorganisationsnivå. Ta hjälp av AI Builder-kalkylatorn för att beräkna kostnaderna.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Resurser och utbildning

Testa kostnadsfritt att utveckla dina färdigheter i Power Automate

Läs licensieringsguiden

Se vanliga frågor om licensiering