Prissättning för Power Automate

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare

131,10 kr

per användare/månad

Tillåt enskilda användare att analysera sina processer och skapa obegränsade molnflöden baserat på deras unika behov.

  • Finns att köpa nu med kreditkort.
Tidsbegränsat 15 USD-erbjudande tillgängligt1

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

349,50 kr

per användare/månad

Låt enskilda användare att analysera sina processer och skapa obegränsade molnflöden plus automatisera äldre appar genom robotstyrd processautomation (RPA) och AI.

  • Omfattar 5 000 AI Builder tjänstkrediter per månad.
  • Finns att köpa nu med kreditkort.

Licens efter flöde

Prenumerationsavtal per flöde

873,70 kr

per flöde/månad; minst 5 flöden2

Implementera molnflöden med reserverad kapacitet för ett obegränsat antal användare i hela organisationen.

Priserna som visas ovan är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Power Automate prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA är tillgängligt under begränsad tid för 15 USD per användare/månad för berättigade kunder som tillägg till standardpriser. Detta erbjudande under begränsad tid gäller från den 1 april 2021 till den 30 juni 2022 för kommersiella kunder och för globala och amerikanska myndigheter genom volymlicensierings (VL)- och molnlösningsleverantörs (CSP)-kanaler. Finns även online direkt för användare med åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 och roller som global administratör eller faktureringsadministratör. Minsta inköp av 5 000 licenser och andra villkor kan gälla. Mer information på .

2 Minsta inköpskrav på fem flöden.

Power Automate för skrivbordet är nu inbyggt i Windows 11

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8, 9
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 1 GB filkapacitet8, 9
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8

3 Inom tjänstgränser. Läs mer om Power Platform förfrågningar och andra gränser.

4 Se teknisk dokumentation för definitioner av varje flödestyp.

5 Redigering av datorflöden, robotorkestrering och hantering ingår.

6 Samtidiga instanser av en enskild process behöver en obevakad robot för varje instans – flera obevakade RPA-tillägg kan användas med en kvalificerande baslicens. Ladda ner licensieringsguide för mer information.

7 Tjänstkreditkapacitet för AI Builder sammanställs på klientorganisationsnivå. Köp ytterligare kapacitet för 1 miljon tjänstkrediter för 500 USD/månad. Läs mer om tjänstkrediter för AI Builder i dokumentation eller ladda ner licensieringsguide för merinformation.

8 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

9 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet finns för respektive prenumerationsavtal per flöde och vid minsta inköp av fem (5) flöden. Läs licensieringsguide för mer information.

Utforska Power Automate-tilläggen

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad10

Införliva AI i dina processer.

Tillägg för obevakad RPA

1.310,60 kr

per robot/månad

Automatisera serverdelsprocesser genom robotstyrd processautomation (RPA), utan att kräva interaktion av en person.

10 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå. Utforska AI Builder-kalkylatorn för att beräkna kostnaderna.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Resurser och utbildning

Utveckla dina färdigheter i Power Automate

Läs licensieringsguiden

Se vanliga frågor om licensiering