Prissättning för Power Automate

Power Automate-erbjudanden

Bäst för företag som vill ha förutsägbar licensiering med prenumerationsavtal per användare eller per robot

Power Automate Premium

Power Automate-process

165,80 kr

per användare/månad

Gör det möjligt för licensierade användare att automatisera moderna appar via API-baserad digital processautomatisering (molnflöden) och äldre appar via UI-baserad robotstyrd processautomation (datorflöden) i bevakat läge.

 • Obegränsade molnflöden (DPA) och datorflöden (RPA) i bevakat läge
 • 50 MB Power Automate Process Mining datalagring1
 • 5 000 AI Builder-krediter
 • Dataverse-berättiganden för 250 MB databas och 2 GB fil

Power Automate-process

1 657,60 kr

per robot/månad6

Licenser för enstaka "automationsrobot" som kan användas för obevakad datorautomation (RPA) eller ett digitalt processautomationsflöde (DPA) som obegränsade användare i organisationen har åtkomst till.

 • Molnflöden (DPA)
 • Datorflöden (RPA) i obevakat läge
 • Dataverse-berättiganden för 50 MB databas och 200 MB fil

Kom igång med Power Automate

Titta närmare på Power Automate-prenumerationsavtal

Titta närmare på Power Automate-prenumerationsavtal
Power Automate Premium
$15 per användare/månad
Power Automate-process
$150 per robot/månad6
Dator- och molnautomation8
Köra molnflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra affärsprocessflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra datorflöden i bevakat läge3

Ingår i Power Automate Premium

--

Köra datorflöden i obevakat läge3,4 (per robot)

Ingår i Power Automate Process

Bearbeta och uppgiftsutvinning
Uppgiftsutvinning

Ingår i Power Automate Premium

--

Visualisera och analysera processer med processutvinning 50 MB Process Mining-data lagras

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd standard- och premiumanslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Microsoft Dataverse 250 MB databaskapacitet5 50 MB databaskapacitet5
2 GB filkapacitet5 200 MB filkapacitet5
Administration och styrning
Hanterade miljöer

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Tillför AI
AI Builder tjänstkrediter 5 000 5 000
Titta närmare på Power Automate-prenumerationsavtal
Power Automate Premium
$15 per användare/månad
Power Automate-process
$150 per robot/månad6
Dator- och molnautomation8
Köra molnflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra affärsprocessflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra datorflöden i bevakat läge3

Ingår i Power Automate Premium

--

Köra datorflöden i obevakat läge3,4
(per robot)

Ingår i Power Automate Process

Bearbeta och uppgiftsutvinning
Uppgiftsutvinning

Ingår i Power Automate Premium

--

Visualisera och analysera processer med processutvinning
50 MB Process Mining-data lagras

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd standard- och premiumanslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Microsoft Dataverse
250 MB databaskapacitet5 50 MB databaskapacitet5
2 GB filkapacitet5 200 MB filkapacitet5
Administration och styrning
Hanterade miljöer

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Tillför AI
AI Builder tjänstkrediter
5 000 5 000
Titta närmare på Power Automate-prenumerationsavtal
Power Automate Premium
$15 per användare/månad
Power Automate-process
$150 per robot/månad6
Dator- och molnautomation8
Köra molnflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra affärsprocessflöden2

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Köra datorflöden i bevakat läge3

Ingår i Power Automate Premium

--

Köra datorflöden i obevakat läge3,4
(per robot)

Ingår i Power Automate Process

Bearbeta och uppgiftsutvinning
Uppgiftsutvinning

Ingår i Power Automate Premium

--

Visualisera och analysera processer med processutvinning
50 MB Process Mining-data lagras

--

Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd standard- och premiumanslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Microsoft Dataverse
250 MB databaskapacitet5 50 MB databaskapacitet5
2 GB filkapacitet5 200 MB filkapacitet5
Administration och styrning
Hanterade miljöer

Ingår i Power Automate Premium

Ingår i Power Automate Process

Tillför AI
AI Builder tjänstkrediter
5 000 5 000

Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan. Alla erbjudanden gäller med produkttjänstgränser. Mer information. Kontakta en Microsoft-representant om du vill veta mer om priser och erbjudanden för företag. Mer information om ytterligare licensieringsalternativ finns i Licensieringsguide för Power Platform.

1 Varje licens per användare omfattar 50 MB processutvinning upp till max 100 GB per kund.

2 Inom tjänstgränser. Läs mer om Power Platform-förfrågningar och andra gränser.

3 Redigering av datorflöden, robotorkestrering och hantering ingår.

4 Samtidiga instanser av enstaka process kräver ytterligare automation för varje instans. Hämta licensieringsguide för mer information.

5 Berättiganden till Dataverse databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå. Hämta licensieringsguiden för Power Platform för mer information.

Utforska Power Automate-tilläggen

Värdbaserad RPA

2 376 kr

per robot/månad6

Kör robotstyrd processautomation (RPA) som en tjänst med alternativ för värdbaserad maskin.

  • Värdbaserad Microsoft-dator
  • Datorflöden (RPA) i obevakat läge
  • 5 000 AI Builder tjänstkrediter per månad
 • Finns som tillägg för:
  • Power Automate Premium

AI Builder

5 525,50 kr

per enhet/månad6,7

Tillför AI i dina flöden med anpassade eller förbyggda modeller.

  • AI Builder
 • Finns som tillägg till:
  • Befintliga Power Automate, Power Apps och Dynamics 365 betalade prenumerationsavtal

Process Mining

55 254,70 kr

per klientorganisation/månad

Upptäck, visualisera och analysera processer för att identifiera möjligheter att förbättra och optimera

  • 100 GB processutvinningsdatalagring
  • 2 GB Dataverse databaskapacitet
  • 1 TB Dataverse filkapacitet
 • Finns som tillägg för:
  • Power Automate Premium

6 Kräver tillgång till administrationscenter för Microsoft 365 med rollerna global administratör eller faktureringsadministratör.

7 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå. Ta hjälp av AI Builder-kalkylatorn för att beräkna kostnaderna.

8 Se dokumentationen för definitioner av respektive flödestyp.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Power Automate-resurser

Läs licensieringsguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Testa kostnadsfritt att utveckla dina färdigheter i Power Automate