Uppskatta vilken AI Builder-kapacitet som är rätt för dig

Visitkortsläsare

Identifierar och extraherar information såsom namn och e-postadress från visitkort

Hur många visitkort hanterar du per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har 300 säljare och var och en av dem lägger vanligtvis till 15 nya kontakter till databasen med potentiella kunder per månad. För att kunna automatisera hanteringen av visitkort med hjälp av en visitkortsläsare behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om visitkortsläsaren

Kategoriklassificering

Använder bearbetning av naturligt språk för att tilldela textposter taggar

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och bearbetar 40 000 e-postmeddelanden från kunder per månad.
För att automatisera kategoriseringen och sedan dirigera materialet till rätt team med hjälp av kategoriklassificering och Power Automate måste företaget köpa 1 enhet av AI Builder.

Läs mer om kategoriklassificering

Dokumentbearbetning

Identifierar och extraherar fält och tabeller från dokument

Hur många sidor kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag får och behandlar leveransbeställningar. För att automatisera leveransbearbetningen med formulärbearbetning i AI Builder och Power Automate behöver företaget köpa 2 miljoner tjänstkrediter (två enheter AI Builder) för 20 000 sidor med leveransbeställningar per månad.

Läs mer om dokumentbearbetning

Entitetsextrahering

Identifierar specifika data från text och klassificerar sedan nyckelelementen i fördefinierade kategorier

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och bearbetar 40 000 kunders feedbackformulär varje månad. För att kunna extrahera relevant information automatiskt från e-postmeddelanden och lagra den i Microsoft Dataverse med hjälp av entitetsextrahering och Power Automate måste företaget köpa 1 enhet av AI Builder.

Läs mer om entitetsextrahering

Identitetshandlingsläsare

Läs och spara information från identitetshandlingar

Hur många identitetshandlingar hanterar du per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag startar ett specialuppdrag där kunderna behöver skicka in en skanning av sitt körkort som bevis på sin hemvist. För att automatisera extraheringen av information från 8 000 körkort per månad behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om identitetshandlingsläsare

Bildklassificering

Kategorisera och ange etiketter till bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot 500 000 bilder på blommor varje månad i sin verksamhet. För att automatisera klassificeringen av bilderna och identifiera blomtyperna måste företaget köpa 2 enheter av AI Builder.

Läs mer om bildklassificering

Fakturabearbetning

Identifierar och extraherar viktig information från fakturor

Hur många fakturor kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag får och behandlar 40 000 fakturor per månad. För att automatisera fakturabehandlingen med hjälp av AI Builder Fakturabearbetning och Power Automate behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Läs mer om fakturabehandling

Extraktion av nyckelfraser

Identifierar och extraherar nyckelfraser från ostrukturerade textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag höll ett event för sina kunder och bad alla deltagarna lämna feedback om eventet genom att fylla i ett formulär. För att extrahera nyckelfraserna från 1 000 formulärsvar behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om extrahering av nyckelfraser

Språkidentifiering

Identifierar det huvudsakliga språket i ett textdokument

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har ett globalt nätverk med kunder som kontaktar företagets support via e-post. Supporten får 30 000 e-postmeddelanden om dagen. Dessa e-postmeddelanden dirigeras till kundens servicecenter i särskilda geografiska områden baserat på de språk som används i e-postmeddelanden. För att helt automatisera språkidentifieringen behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Lär dig mer om språkidentifiering

Objektidentifiering

Generell objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker objekt i bilder

Hur många modeller kommer du att träna per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att träna per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att bearbeta per månad med din tränade modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Domänspecifik objektidentifiering

Identifierar, räknar och märker specifika typer av bilder, t.ex. varumärkeslogotyper eller produkter på butikshyllor

Hur många modeller kommer du att träna per månad?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att träna per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många bilder kommer du att bearbeta per månad med din tränade modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Ett tillverkningsföretag producerar produkter i en produktionslinje. En övervakningskamera tar ögonblicksbilder av produktionslinjen var femte sekund och aviserar linjeansvarig om det saknas delar. För att automatiskt övervaka och identifiera delarna och träna om modellen varje månad behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Lär dig mer om objektidentifiering

Prediktion

Använder historiska datamönster och resultat för att förutsäga utfall

Hur många modeller behöver du?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur många utfall kommer du att förutse per modell?

Ange ett heltal som är större än noll.

Hur ofta kommer du att behöva uppdatera förutsägelserna?

Ett företag vill förutsäga kundbortfall med hjälp av en databas med 2,5 miljoner kunder. För att oavbrutet träna om sin AI Builder-förutsägelsemodell och uppdatera det uppskattade bortfallet varje månad behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Läs mer om förutsägelse

Kvittobehandling

Identifierar och extraherar viktig information från kvitton

Hur många kvitton kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och behandlar 2 000 kvitton per månad. För att automatisera utgiftsrapporteringen med hjälp av kvittobearbetning i AI Builder och Power Automate behöver företaget köpa 1 enhet av AI Builder.

Läs mer om kvittobehandling

Sentimentanalys

Identifierar positiva, negativa och neutrala sentiment i textdata

Hur många textsträngar kommer du att analysera per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag ber om feedback om en ny produkt genom att skicka ut en enkät till 1 000 kunder. Företaget analyserar sedan andelen positiva, negativa och neutrala sentiment. För att automatiskt analysera sentimenten från kundernas feedback behöver företaget köpa en enhet av AI Builder.

Lär dig mer om sentimentanalys

Textigenkänning

Använder optisk teckenläsning (OCR) för att identifiera tryckt och handskriven text i bilder

Hur många bilder kommer du att behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag har 20 fältoperatörer som använder textigenkänning för att extrahera ID:n från varuautomater från bilder. För att helt automatisera extraheringen av automaternas ID:n från bilder behöver företaget köpa 1 miljon tjänstkrediter (en enhet av AI Builder) för 50 000 bilder i månaden.

Läs mer om textigenkänning

Textöversättning

Översätt text mellan fler än 60 språk

Hur många textsträngar kommer du att analysera på en månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot 60 000 kundförfrågningar per månad på olika språk. För att kunna automatisera översättningen av dessa förfrågningar med AI Builder Textöversättning och Power Automate behöver företaget köpa två enheter av AI Builder.

Läs mer om textöversättning

Generera text med GPT- och AI-uppmaningar

Skapa text, sammanfatta dokument och mycket mer med GPT

Hur många GPT-förfrågningar ska du behandla per månad?

Please enter a whole number greater than zero.

Ett företag tar emot och behandlar e-postmeddelanden med kundförfrågningar. Varje GPT-begäran innehåller e-postinmatning, i genomsnitt 500 ord alltså 350 tokens, plus förfrågan (300 ord alltså 210 tokens). Genererat svar måste vara cirka 500 ord (350 tokens). Som hjälp för att automatisera svaren med AI Builder GPT och Power Automate behöver företaget köpa 3 miljoner servicekrediter (3 enheter AI Builder) för 200 000 e-postmeddelanden per månad.

Mer information om Textgenerering
t

Kostnadsberäkning 1, 2

AI Builder tilläggsenheter 3, 4 0 enheter
$0 månadsavgift

1 Priserna är uppskattningar som kan ändras. De är inte officiella prisuppgifter. Faktiska kapacitetskrav kan variera beroende på användningsfrekvens, antal träningar och andra faktorer. Den här beräkningen bör endast betraktas som vägledning och ger inga garantier om prestanda eller faktisk prissättning.

2 Antalet AI Builder-enheter som visas och motsvarande avgifter speglar både modeller som är allmänt tillgängliga och modeller som för närvarande finns som förhandsversioner. Endast allmänt tillgängliga modeller använder AI Builder-kapacitet. Mer information om versionsstatus.

3 Priset för AI Builder-tillägget inkluderar inte en baslicens för Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Pris för tilläggsenhet beror på volym: $500 vid köp av 1–9 enheter (nivå 1), $375 vid köp av 10–49 enheter (nivå 2), $250 vid köp av över 50 enheter (nivå 3).