Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook Trello

Skicka ett flaggat e-post i Office 365 Outlook till en Trello-tavla

By Microsoft Power Automate-community

När ett e-post i Office 365 Outlook flaggas, skapa ett Trello-kort för att lägga till e-postinformationen.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa