Microsoft Power Automate-mall

Outlook Tasks Trello

Kopiera Outlook-uppgifter till ett Trello-kort

By Microsoft Power Automate-community

Skapa ett Trello-kort när en Outlook-uppgift läggs till

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa