Microsoft Power Automate predložak

RSS Blogger

Unakrsno objavljujte nove stavke sa RSS feed-a u usluzi Blogger

By Microsoft

Svaki put kada se pojavi nova stavka u RSS feed-u, napravite objavu u usluzi Blogger sa rezimeom RSS stavke i vezom ka njoj.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje