Szablon Microsoft Power Automate

Power BI Custom action

Wyzwól przepływ za pomocą alertu opartego na danych usługi Power BI

By Microsoft

Użyj tego szablonu, aby wyzwolić przepływ po wyzwoleniu opartego na danych alertu usługi Power BI. Na przykład możesz dodać akcję wysłania wiadomości e-mail do dowolnych odbiorców lub akcję dodania problemu w usłudze GitHub.

Ikona przepływu

Pracuj mniej, rób więcej

Połącz swoje ulubione aplikacje, by zautomatyzować powtarzające się zadania.

Ikona odtwarzania

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj krótki film o Microsoft Power Automate.

Ikona książki

Rozwijaj swoje umiejętności

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy, od łatwych do zaawansowanych.

Więcej szablonów do wypróbowania