Xooa Blockchain Smart Contract

(Podgląd)

Usługa Xooa ułatwia używanie łańcucha bloków, eliminując typowe bariery. Platforma łańcucha bloków jako usługa (PaaS) oferuje łańcuch bloków klasy korporacyjnej. Łącznik zapewnia niezmienialny dostęp do danych oraz prywatną infrastrukturę łańcucha bloków. Możesz kontrolować, kto wyświetla księdze i bierze udział w jej obsłudze, a także w dowolnym momencie przenosić dane do własnej sieci.

Premium
Xooa Blockchain Smart Contract