Webex

(Podgląd)

Usługa Webex umożliwia nieprzerwaną pracę zespołową dzięki konferencjom wideo, wiadomościom grupowym, udostępnianiu plików i tablicy. Zawsze dostępna. Zabezpieczona przez Cisco. Za pomocą łącznika Webex można wysyłać i odbierać wiadomości, zarządzać plikami oraz zarządzać przestrzenią i zespołami.

Webex