TxtSync

(Podgląd)

Używając usługi TxtSync w aplikacjach, można wysyłać i odbierać globalne wiadomości SMS oraz śledzić współczynniki otwarć i raporty o dostarczeniu. Przejdź na stronę https://txtsync.com/microsoft-flow, aby uzyskać więcej informacji i utworzyć konto.

Premium
TxtSync