TRIGGERcmd

Aby uruchamiać polecenia na swoich komputerach: 1. Utwórz konto w witrynie triggercmd.com. 2. Zainstaluj agenta TRIGGERcmd na swoim komputerze. 3. Skonfiguruj polecenia, używając oprogramowania agenta. 4. Wyzwalaj te polecenia za pomocą usługi Microsoft Power Automate.

Premium
TRIGGERcmd