TPC Portal

(Podgląd)

The Portal Connector (TPC) jest najważniejszą alternatywą dla dostarczania portali platformy Customer Engagement połączonych z usługą Microsoft Dynamics 365. Łącznik portalu TPC umożliwia organizacjom i firmom przechwytywanie wyzwalaczy na podstawie interakcji użytkowników portalu w obrębie TPC. Ponadto łącznik umożliwia administratorom wykonywanie akcji w ramach TPC, takich jak przypisywanie ról, tworzenie zawartości i zarządzanie typowymi procesami.

Premium
TPC Portal