Teradata

Teradata Database to system zarządzania relacyjnymi bazami danych firmy Teradata Corporation, zazwyczaj używany do obsługi dużych operacji magazynowania danych. Łącz się z lokalną bazą danych Teradata, aby odczytywać dane ze tabel.

Premium
Teradata