Planner

Usługa Microsoft Planner pozwala łatwo łączyć możliwości zespołów, zadań, dokumentów i konwersacji w celu uzyskiwania lepszych wyników.

Planner