PIPware KPIs

Ten łącznik umożliwia zapisywanie danych docelowych i danych rzeczywistych wskaźników KPI w Twoim wystąpieniu aplikacji PIPware. Jest to bardziej efektywne niż ręczne przechwytywanie danych do aplikacji PIPware. Najczęściej używane źródła danych to Excel lub SQL, ale można użyć dowolnego źródła zwracającego dane w oczekiwanym formacie.

Premium
PIPware KPIs