Paylocity

(Podgląd)

Firma Paylocity opracowuje wiodące w branży chmurowe rozwiązania do zarządzania listami płac i kapitałem ludzkim dla organizacji średniej wielkości. Ten łącznik umożliwia tworzenie zdarzeń wyzwalanych przez akcje inicjowane w aplikacjach Paylocity do zarządzania listami płac i kapitałem ludzkim. Skontaktuj się z Paylocity, aby uzyskać poświadczenia dostępu konieczne do skonfigurowania integracji z usługą Office 365.

Premium
Paylocity