Oracle Database

Oracle Database to opracowany przez firmę Oracle system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Nawiąż połączenie z lokalną bazą danych Oracle Database, aby wykonywać różne akcje, takie jak tworzenie, aktualizowanie, pobieranie i usuwanie wierszy w tabeli.

Premium
Oracle Database