OpenText eDOCS by One Fox

Usługi OpenText eDOCS można używać jako podstawowego repozytorium zawartości poświęconej dowolnym tematom. Korzystając z niej wraz z łącznikiem OpenText eDOCS Power Platform Connector by One Fox, możesz usprawnić wykonywanie procesów związanych z zawartością w wielu różnych aplikacjach oraz ograniczyć liczbę silosów informacyjnych.

Premium
OpenText eDOCS by One Fox