LUIS

Inteligentna usługa rozumienia języka (LUIS, language understanding intelligent service) z rodziny Azure Cognitive Services umożliwia kontekstowe zrozumienie języka, dzięki czemu Twoje aplikacje będą komunikować się z osobami w sposób, w jaki te osoby mówią.

LUIS