IN-D Insurance (ICD10 i CPT)

(Podgląd)

IN-D Insurance wykonuje automatyczne kodowanie ICD10 i CPT, interpretując nazwę choroby i odpowiednią diagnozę poprzez wyodrębnienie informacji z przekazanego wypisu bez konieczności konfiguracji żadnych szablonów.

Premium
IN-D Insurance (ICD10 i CPT)