HrFlow.ai

(Podgląd)

Łącznik HrFlow.ai to pierwszy wielowarstwowy interfejs API obsługiwany przez AI, który oferuje analizę danych działu kadr i wypełnia lukę między źródłami i miejscami docelowymi wszystkich danych.

Premium
HrFlow.ai