Event Hubs

Nawiąż połączenie z Azure Event Hubs, aby wysyłać i odbierać zdarzenia.

Premium
Event Hubs