E-goi

(Podgląd)

E-goi to wielokanałowa platforma automatyzacji marketingu, obejmująca usługi marketingu w wiadomościach e-mail, SMS, transmisje głosowe, powiadomienia Push, Web Push i formularze do przechwytywania, automatyzacji, komunikacji, analizy i generowania większej sprzedaży. Łącznik pozwala użytkownikom na dodawanie/aktualizację kontaktów, dołączanie tagów i wysyłanie wiadomości SMS dotyczących transakcji.

Premium
E-goi