Elead Product Reference Data

(Podgląd)

Ten interfejs API dostarcza dane, których w razie potrzeby można używać razem z innymi interfejsami API usługi eLeads. Interfejs API wyszukuje, pobiera i dostarcza następujące szczegóły— źródła i źródła podrzędne szans sprzedaży dla określonej firmy i typów wsparcia, stany szans sprzedaży dla określonej firmy, kroki sprzedaży dla określonej firmy, stanowiska pracowników dla określonej firmy, pracownicy według firmy i stanowiska, adresy e-mail nadawców dla określonej firmy oraz klasa, rok, marka, model i wersja wyposażeniowa dostępnego pojazdu.

Premium
Elead Product Reference Data