CDK Drive Service Vehicles

(Podgląd)

Usługa CDK Drive Service Vehicles kojarzy informacje o identyfikacji, typie, stanie i kliencie dotyczące pojazdu. Interfejs API umożliwia tworzenie, aktualizowanie, wykonywanie zapytań i pobieranie informacji o pojazdach w domenie usługi CDK.

Premium
CDK Drive Service Vehicles