Azure Log Analytics Data Collector

Łącznik Azure Log Analytics Data Collector będzie wysyłał dane do dowolnego obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics.

Premium
Azure Log Analytics Data Collector