Azure IoT Central V3

(Podgląd)

Usługa Azure IoT Central ułatwia łączenie, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami IoT na dużą skalę. Za pomocą łącznika IoT Central V3 możesz wyzwalać przepływy pracy po uruchomieniu reguły oraz podjąć działania, wykonując polecenia, aktualizując właściwości, pobierając telemetrię z urządzeń itd. Tego łącznika możesz używać ze swoją aplikacją Azure IoT Central V3.

Premium
Azure IoT Central V3