Azure Automation

Usługa Azure Automation udostępnia narzędzia do bezproblemowego zarządzania infrastrukturą lokalną i w chmurze.

Premium
Azure Automation