Azure Resource Manager

Struktura Azure Resource Manager prezentuje interfejsy API do zarządzania wszystkimi zasobami platformy Azure.

Premium
Azure Resource Manager