Azure Application Insights

Azure Application Insights to rozszerzalna usługa analityczna, która ułatwia zrozumienie wydajności i użycia aktywnej aplikacji internetowej. Nawiąż połączenie z zasobem usługi Application Insights, aby móc uruchamiać różne zapytania analizy i tworzyć ich wizualizacje.

Premium
Azure Application Insights