En person som peker på et stolpediagram og antakelig viser data om arbeidsflytautomatisering

Slik får du gjort mer med arbeidsflytautomatisering

Fagpersoner bruker ofte for mye tid på manuelle prosesser. Automatisering av disse prosessene kan bidra til å øke produktiviteten, eliminere overflødige elementer og øke effektiviteten.

Hva er arbeidsflytautomatisering?

Alle steder der virksomheten har gjentakende, manuelle oppgaver, kan du bruke arbeidsflytautomatisering. Arbeidsflytautomatisering er prosessen med å bruke regelbasert logikk til å eliminere alle manuelle prosesser som kreves for å fullføre en oppgave. I tillegg til å digitalisere og optimalisere papirbaserte forretningsprosesser kan effektivisering av arbeidsflytene spare virksomheten tid ved å fullføre oppgaver, redusere feil og hjelpe de ansatte med å fokusere på mer strategisk og virkningsfullt arbeid.

Arbeidsflytautomatisering er kjernen i moderne virksomhetsstyring. Etter hvert som flere virksomheter begynner å bruke automatisering i forretningsprosessene og blir klar over fordelene, vil markedet for arbeidsflytautomatisering bare vokse. Stadig mer avansert teknologi betyr at flere virksomheter vil bruke automatisering til å bygge effektive arbeidsmåter, forandre flere bransjer og skaffe seg konkurransefordeler i markedene sine.

Effektiv arbeidsflytautomatisering i fem enkle trinn

Med riktig programvare kan det være enkelt og svært nyttig å automatisere manuelle prosesser. For at du skal kunne fjerne ineffektive, manuelle oppgaver og transformere hvordan virksomheten fungerer, må du vite hvilke prosesser som holder deg tilbake.

Bruk disse fem enkle trinnene til å automatisere arbeidsflyten:

  1. Velg ut prosessene. Identifiser fremgangsmåtene som er ineffektive, for kompliserte eller for kostbare. Ranger dem deretter og velg så kandidater til automatisering.
  2. Forbered deg godt. Hvordan har andre organisasjoner automatisert lignende prosesser? Vurder valgene dine for å bygge og implementere automatiserte arbeidsflytprosesser. Vil du ha hjelp fra IT-eksperter, eller kan selvlærte utviklere i virksomheten bruke et lavkodebasert automatiseringsverktøy til å bygge sine egne automatiserte arbeidsflytprosesser?
  3. Håndter endringer og oppmuntre til bruk. Når du har startet de nye arbeidsflytene, er det viktig å sørge for at de blir tatt i bruk i hele virksomheten. Jo flere personer som bruker automatiserte arbeidsflytprosesser, jo mer effektive blir de.
  4. Kommuniser med og lær opp ansatte. Sørg for at alle vet at nye verktøy er på plass for å gjøre det lettere for dem å jobbe. Gi dem dokumentasjonen og opplæringen de trenger for å gjøre det enkelt å ta i bruk prosessen.
  5. Evaluer og finjuster. Start umiddelbart med å måle hvor vellykket de nye prosessene er. Ved å holde oversikt over forhåndsbestemte ytelsesindikatorer blir effektiviteten av automatiserte arbeidsflytprosesser åpenbar, og du kan foreta nødvendige justeringer.

Legg til rette for vellykkede prosesser med programvare for arbeidsflytautomatisering

Når du nå vet hva arbeidsflytautomatisering er, må du vurdere hvordan den kan oppnås og verdien det vil hjelpe deg å generere. Den enkleste måten å formidle arbeidsflytautomatisering på til virksomheten, er via programvare for arbeidsflytautomatisering eller en skybasert tjeneste for arbeidsflytautomatisering.

Makt til de rette personene

Disse teknologiene gir kraften til å utvikle innovative arbeidsflyter for medarbeiderne som kjenner virksomheten din best: de ansatte. De kjenner prosessene som kan forbedres og utføres raskere med automatisering. Det trenger ikke å være vanskelig. I de fleste virksomheter kan nesten alle ansatte være utviklere ved hjelp av automatiseringsteknologi med lite eller ingen kode for å opprette kraftige arbeidsflyter.

Det er viktig å se etter en løsning for arbeidsflytautomatisering som er intuitiv, enkel å bruke og fleksibel. Ideelt sett ønsker du en teknologi med forhåndsbygde kontakter som gjør at du kan inkludere en rekke apper i arbeidsflyten. En annen måte å optimalisere forretningsprosessene på er å bruke en lavkodebasert apputviklingsteknologi for å hjelpe teknikere, vanlige forretningsbrukere eller bedriftsledere bygge de mobilappene de trenger til å holde seg tilkoblet, arbeide produktivt og håndtere salgsmuligheter uten å måtte være avhengige av profesjonelle utviklere.

Arbeidsflytprosesser i skyen

Husk at skybaserte automatiseringsverktøy har fordeler sammenlignet med sine lokale motparter, deriblant forbedret skalerbarhet og høy grad av sikkerhet. Dessuten bør programvare for arbeidsflytautomatisering fungere sammen med de eksisterende forretningsverktøyene i virksomheten, noe som gjør det enkelt å overvåke ytelsen til de automatiserte arbeidsflytene.

Til slutt kan programvare for arbeidsflytautomatisering med mobilfunksjoner gjøre at ansatte kan automatisere arbeidsflytprosesser på en sikker måte hvor som helst og når som helst.

Slik fungerer det

Ved hjelp av arbeidsflytautomatisering definerer brukere en utløser for en serie med handlinger. I forbindelse med nyansettelser kan du for eksempel opprette en automatisert arbeidsflyt slik at den nyansatte umiddelbart mottar en velkomstmelding via e-post og blir veiledet gjennom prosessen med å fylle ut de riktige papirene for nyansatte.

Brukere definerer serien av oppgaver som er nødvendige for å fullføre vanlige forretningsprosesser. Basert på definisjon utfører den automatiserte arbeidsflyten de tildelte handlingene hver gang den angitte utløseren forekommer.

Oppdag bedre måter å jobbe på

Gjør det mulig for alle å opprette automatiserte løsninger slik at de får mest mulig ut av arbeidsdagen med Microsoft Power Automate. Vurder nåværende arbeidsflytprosesser, og se hvordan automatisering kan hjelpe deg med å forenkle forretningsprosessene og skape en mer strategisk og dynamisk arbeidsplass.