En person som sitter på en stol og ser på en bærbar datamaskin

Opprett konsekvens med automatisering av forretningsprosesser

Få veiledning for alle gjennom flertrinnsprosesser for å sørge for konsekvens med prosessflyter – funksjonen for automatisering av forretningsprosesser (BPA) i Power Automate.

Hvorfor automatisering av forretningsprosesser?

Sørg for at prosesser følges konsekvent

Gi brukerveiledning fra start til slutt for å effektivisere salgs-, markedsførings- og serviceprosessene – uansett kompleksitet.

Koble deg til informasjonen du trenger

Effektiviser ende-til-ende-prosesser ved å bruke og koble deg til alle data – fra alle kildene – ved hjelp av Microsoft Dataverse.

Ta mer veloverveide beslutninger

Avdekk innsikt ved å bruke analyse knyttet til prosessflytdataene.

Automatiser flertrinnsprosesser med BPA

Bilde av prosessutforming

Få en rask oversikt over fasene og trinnene i prosessflyten.

Bilde som viser faser i BPA

Følg en visuell veiledning som viser den nåværende fremdriften og fremgangsmåten som er knyttet til den.

Bilde av handlingssenter

Gjør det enklere å gi godkjenninger og utføre de neste trinnene ved å vise en prosessflytliste.

Bilde av å kjøre skyflytprosesser

Kjør enkelt skyflytprosesser – rett fra prosessflyten.

Bilde som viser sikkerhet med BPA

Kontroller tilgang og synlighet for bestemte prosessflyter.

Bilde av forhåndsbygde prosesser

Start raskt med forretningsprosesser som er klare til bruk, for vanlige scenarioer.

Ta det neste steget

* En per bruker-lisens kreves for å opprette prosessflyter i Power Automate. Utvalgte Dynamics 365-lisensplaner inkluderer denne per bruker-lisensen.