En person som bruker øreplugger

Power Automate Process Mining

Maksimer prosessinnsikt og -effektivitet

Optimaliser operasjoner og avdekk muligheter for automatisering med tillegget for prosess- og oppgaveutvinning i Power Automate.

Kraftig prosessinnsikt og -effektivitet

Planer for lavkodeapper og automatisering hjelper deg med å gjøre prosessene om til et konkurransefortrinn.

 • Innebygde maler
 • Komplett analyseprosess
 • Rapporter som er relevante for virksomheten
 • Etterarbeidsregistrering
 • Analyse av rotårsak drevet av kunstig intelligens
 • Komplett prosessgjennomsiktighet
 • Prosessanalysen i Power BI
 • Power BI-rapportdeling
 • Nøkkelindikatorutløsere basert på handlinger

Oversikt over Power Automate Process Mining

Få bedre forståelse av hvordan organisasjonen fungerer, og finn nye måter å fremme effektivitet ved å bruke prosess- og oppgaveutvinning.

Prosessutvinning

Avdekk ineffektivitet i hele organisasjonen.

 • Koble til, transformer og last opp data fra en rekke kilder.

 • Visualiser et prosesskart og få innsikt i dataene.

 • Få en bedre forståelse av komplekse forretningsprosesser, og del innsikt i hele organisasjonen.

Oppgaveutvinning

Registrer og analyser skrivebordsaktivitet.

 • Løs prosesser og få innsikt med automatisk generert gruppering.

 • Visualiser et prosesskart for å analysere handlinger og få innsikt.

 • Bruk denne innsikten og veiledede anbefalinger til å begynne automatiseringen.

Kom i gang med Power Automate Process Mining