Prisalternativer for Power Automate

Abonnementsplaner

Best for virksomheter som ønsker forutsigbar lisensiering med per bruker- eller per flyt-planer

Lisens etter bruker

Per bruker-plan

kr 132,20

per bruker/måned

La enkeltpersoner automatisere skyapper, tjenester og data med digital prosessautomatisering. Denne planen lar personer opprette og kjøre ubegrensede flytprosesser.

Følgende er inkludert:

 • skyflyt (DPA)

Lisens etter bruker

Per bruker-plan med overvåket robotautomatisering

kr 352,60

per bruker/måned

Gi de samme funksjonene som den grunnleggende planen, i tillegg til muligheten til å automatisere eldre apper på skrivebordet via robotautomatisering i overvåket modus.

Følgende er inkludert:

 • skyflyt (DPA)
 • Skrivebordsflyt (robotautomatisering) i overvåket modus
 • 5000 AI Builder-servicekreditter/måned

Lisens etter flyt

Per flyt-plan

kr 881,50

per flyt/måned, minimum fem flytprosesser1, 2

La et ubegrensede antall personer i en organisasjon kjøre digital prosessautomatisering fra samme flyt.

Følgende er inkludert:

 • skyflyt (DPA)

Bruksbaserte planer

Passer best for virksomheter som vil ha fleksibilitet til å betale bare når en person kjører en flyt som er koblet til Premium-koblinger3

Lisens etter flytkjøring

 

kr 5,30

per flyt-plan4

Betal for hver skyflytkjøring

Følgende er inkludert:

 • skyflyt (DPA)

Lisens etter flytkjøring

 

kr 5,30

per flyt-plan4

Betal for hver skrivebordsflytkjøring (overvåket modus)

Følgende er inkludert:

 • Skrivebordsflyt (robotautomatisering) i overvåket modus

Lisens etter flytkjøring

 

kr 26,40

per flyt-plan4

Betal for hver skrivebordsflytkjøring (uovervåket modus)

Følgende er inkludert:

 • Skrivebordsflyt (robotautomatisering) i uovervåket modus

Priser som vises ovenfor, er bare for markedsføringsformål og reflekterer kanskje ikke faktisk listepris på grunn av valuta, land samt regionale og organisasjonsmessige varianter. Din faktiske pris vises ved betaling.

1 Minimumskravet til kjøp er fem flytprosesser.

2 Krever tilgang til administrasjonssenteret for Microsoft 365 med rollen global administrator eller faktureringsadministrator.

3 Flytkjøringer faktureres månedlig og belastes til et Azure-abonnement. Finn ut hvordan flytkjøringer måles.

4 Krever et Azure-abonnement.

Kom i gang med Power Automate

Utforsk abonnementsplaner

Utforsk abonnementsplaner
Per bruker-plan
$15 per bruker/måned
Per bruker-plan med overvåket robotautomatisering
$40.00 per bruker/måned
Per flyt-plan
Starter fra $100.00 per måned
Prosess- og oppgaveutvinning
Visualiser og analyser prosesser med prosessrådgiver5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør prosessflyter5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

--

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

(per robot)8 (per robot)8
Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9
5 000 servicekreditter/måned
Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble til dataene dine Bruk forhåndsbygde koblinger
Bruk egendefinerte og lokale koblinger
Lagre og administrer data Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service) 250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10, 11
2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10, 11
Utforsk abonnementsplaner
Per bruker-plan
$15 per bruker/måned
Per bruker-plan med overvåket robotautomatisering
$40.00 per bruker/måned
Per flyt-plan
Starter fra $100.00 per måned
Prosess- og oppgaveutvinning
Visualiser og analyser prosesser med prosessrådgiver5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør prosessflyter5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

--

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

(per robot)8 (per robot)8
Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9
5 000 servicekreditter/måned
Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble til dataene dine Bruk forhåndsbygde koblinger
Bruk egendefinerte og lokale koblinger
Lagre og administrer data
Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service)
250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10, 11
2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10, 11
Utforsk abonnementsplaner
Per bruker-plan
$15 per bruker/måned
Per bruker-plan med overvåket robotautomatisering
$40.00 per bruker/måned
Per flyt-plan
Starter fra $100.00 per måned
Prosess- og oppgaveutvinning
Visualiser og analyser prosesser med prosessrådgiver5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør prosessflyter5

Inkludert i per bruker-plan

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

Inkludert i per flyt-plan

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

--

Inkludert i per bruker-plan med overvåket RPA

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

(per robot)8 (per robot)8
Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9
5 000 servicekreditter/måned
Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble til dataene dine
Bruk forhåndsbygde koblinger
Bruk egendefinerte og lokale koblinger
Lagre og administrer data
Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service)
250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10 250 MB databasekapasitet10, 11
2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10 2 GB filkapasitet10, 11

Utforsk bruksbaserte planer

Utforsk bruksbaserte planer
Per skyflyt- eller skrivebordsflytkjøring
(overvåket modus)
Per skrivebordsflytkjøring
(uovervåket modus)
Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør prosessflyter5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i uovervåket modus

Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9

--

--

Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble deg til dataene dine Bruk forhåndsbygde koblinger
Lagre og administrer data Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service) 1 GB databasekapasitet10(per miljø med bruksbasert plan aktivert)
Utforsk bruksbaserte planer
Per skyflyt- eller skrivebordsflytkjøring
(overvåket modus)
Per skrivebordsflytkjøring
(uovervåket modus)
Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør prosessflyter5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i uovervåket modus

Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9

--

--

Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble deg til dataene dine
Bruk forhåndsbygde koblinger
Lagre og administrer data
Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service)
1 GB databasekapasitet10(per miljø med bruksbasert plan aktivert)
Utforsk bruksbaserte planer
Per skyflyt- eller skrivebordsflytkjøring
(overvåket modus)
Per skrivebordsflytkjøring
(uovervåket modus)
Skrivebords- og skyautomatisering6
Kjør skyflytprosesser5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør prosessflyter5

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i overvåket modus7

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i overvåket modus

--

Kjør skrivebordsflyter i uovervåket modus7

--

Inkludert i Per skyflyt eller skrivebordsflytkjøring i uovervåket modus

Bruk kunstig intelligens i flytene med AI Builder9

--

--

Datatilkobling, -lagring og -administrasjon
Koble deg til dataene dine
Bruk forhåndsbygde koblinger
Lagre og administrer data
Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service)
1 GB databasekapasitet10(per miljø med bruksbasert plan aktivert)

5 Innenfor tjenestebegrensningene. Få mer informasjon om Power Platform-forespørsler og andre begrensninger.

6 Se dokumentasjonen hvis du vil ha en definisjon av hver flyttype.

7 Redigering av skrivebordsflyt samt iverksetting og administrasjon av robot er inkludert.

8 Samtidige forekomster av en enkeltprosess krever en ekstra uovervåket robot for hver forekomst. Flere uovervåkede robotautomatiseringstillegg kan brukes mot en kvalifiserende grunnlisens. Last ned lisensveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

9 Servicekredittkapasitet for AI Builder er samlet på leiernivået. Kjøp tilleggskapasitet per 1 million servicekreditter for USD 500/måned. Les vanlige spørsmål eller last ned lisensveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

10 Dataverse-rettigheter for database og filkapasitet samles på leiernivået.

11 Rettigheter til Dataverse-database og -filkapasitet er tilgjengelige for hver per flyt-plan og gjenspeiler minimumskravet til kjøp, som er fem flytprosesser. Last ned lisensveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utforsk Power Automate-tillegg

AI Builder

kr 4 407,60

per enhet/måned12,13

Bruk kunstig intelligens i flytene med egendefinerte eller forhåndsbygde modeller.

 • Følgende er inkludert:
  • AI Builder
 • Tilgjengelig som et tillegg for:
  • eksisterende betalte abonnementsplaner for Power Automate, Power Apps eller Dynamics 365

Uovervåket robotautomatisering

kr 1 322,30

per robot/måned12

Legg til muligheten til å automatisere eldre apper på skrivebordet eller virtuelle maskiner med robotautomatisering i uovervåket modus.

 • Følgende er inkludert:
  • skrivebordsflyt (robotautomatisering) i uovervåket modus
  • 5000 AI Builder-servicekreditter per måned
 • Tilgjengelig som et tillegg for:
  • per bruker-planen med overvåket robotautomatisering eller per flyt-planen

Vertsbasert robotautomatisering

kr 1 895,30

per robot/måned12

Kjør robotautomatisering som en tjeneste med alternativer for vertsbasert maskin.

 • Følgende er inkludert:
  • Microsoft-vertsbasert maskin
  • skrivebordsflyt (robotautomatisering) i uovervåket modus
  • 5000 AI Builder-servicekreditter per måned
 • Tilgjengelig som et tillegg for:
  • per bruker-planen med overvåket robotautomatisering eller per flyt-planen

12 Krever tilgang til administrasjonssenteret for Microsoft 365 med rollen global administrator eller faktureringsadministrator.

13 Hver AI Builder-tilleggsenhet er en pakke med 1 million servicekreditter som er samlet på leiernivået. Utforsk AI Builder-kalkulator for å beregne kostnader.

Har du spørsmål om krav til innkjøp eller planer?

Ressurser og læring

Prøv Power Automate nå for å utvikle ferdighetene dine

Les lisensveiledningen

Se vanlige spørsmål om lisensiering