Beregn kapasiteten for AI Builder som er riktig for deg

Visittkortleser

Identifiserer og trekker ut informasjon, for eksempel navn og e-post, fra visittkort

Hvor mange visittkort skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma har 300 selgere, der hver enkelt legger til 15 kontakter i databasen over potensielle kunder per måned. For å automatisere behandling av visittkort ved hjelp av visittkortleser må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om visittkortleser

Kategoriklassifisering

Bruker behandling av naturlig språk til å tilordne merker til tekstoppføringer

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar og behandler 40 000 kunde-e-poster per måned.
For å automatisere kategoriseringen og deretter fordele til riktig team ved hjelp av kategoriklassifisering og Power Automate må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om kategoriklassifisering

Dokumentbehandling

Identifiserer og trekker ut felter og tabeller fra dokumenter

Hvor mange sider skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar og behandler forsendelsesordrer. For å automatisere forsendelsesprosessen ved hjelp av AI Builder-dokumentbehandling og Power Automate må firmaet kjøpe to millioner servicekreditter (to enheter av AI Builder) for 20 000 sider med forsendelsesordrer per måned.

Finn ut mer om dokumentbehandling

Enhetsuttrekking

Gjenkjenner bestemte data fra tekst, og klassifiserer deretter nøkkelelementene i forhåndsdefinerte kategorier

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar og behandler 40 000 skjemaer for kundetilbakemelding per måned. For å automatisere uttrekking av relevant informasjon fra e-posten og lagre den i Microsoft Dataverse ved hjelp av enhetsuttrekking og Power Automate må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om enhetsuttrekking

Identitetsdokumentleser

Les og lagre informasjon fra identitetsdokumenter

Hvor mange identitetsdokumenter skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma starter en spesiell operasjon der kundene må sende en skanning av førerkortet ustedt av delstaten som bevis på bosted. For å automatisere uttrekking av informasjon fra 8 000 førerkort per måned må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om identitetsdokumentleser

Bildeklassifisering

Kategorier og tildel etiketter til bilder

Hvor mange bilder skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et selskap innhenter 500 000 bilder av blomster hver måned som en del av driften. For å automatisere klassifiseringen av disse bildene for å identifisere blomstertypen må selskapet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om bildeklassifisering

Fakturabehandling

Identifiserer og trekker ut viktig informasjon fra fakturaer

Hvor mange fakturaer skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar og behandler 40 000 fakturaer per måned. For å automatisere fakturabehandlingen ved hjelp av AI Builder-fakturabehandling og Power Automate må firmaet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om fakturabehandling

Uttrekking av nøkkeluttrykk

Identifiserer og trekker ut nøkkeluttrykk fra ustrukturerte tekstdokumenter

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et selskap avholdt et arrangement for kundene sine og ba om at hver deltaker delte sin mening om arrangementet i et tilbakemeldingsskjema. For å trekke ut nøkkeluttrykk fra 1000 skjemasvar må selskapet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om uttrekking av nøkkeluttrykk

Språkgjenkjenning

Identifiserer det dominerende språket i et tekstdokument

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma har et globalt nettverk av kunder som kontakter firmaets støtteteam via e-post. Støtteteamet mottar 30 000 e-poster per dag. Disse e-postene sendes til kundeservicesentre i bestemte geografiske områder basert på språket som brukes i e-postene. For å automatisere prosessen med språkgjenkjenning fullstendig må firmaet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om språkgjenkjenning

Objektregistrering

Felles objektregistrering

Gjenkjenner, teller og merker elementer i bilder

Hvor mange modeller skal du lære opp per måned?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du lære opp per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du behandle per måned med den opplærte modellen?

Angi et heltall som er større enn null.

Domenespesifikk objektregistrering

Gjenkjenner, teller og merker bestemte typer elementer på bilder, for eksempel varemerkelogoer eller objekter i butikkhyller

Hvor mange modeller skal du lære opp per måned?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du lære opp per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du behandle per måned med den opplærte modellen?

Angi et heltall som er større enn null.

Et produksjonsfirma samler produkter på en produksjonslinje. Et kontrollkamera tar øyeblikksbilder av produksjonslinjen hvert femte sekund og varsler linjelederen hvis det mangler deler. For å registrere tilstedeværelsen av deler automatisk og lære opp modellen på nytt hver måned må firmaet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om objektregistrering

Prediksjon

Bruker historiske datamønstre og resultater til å forutse fremtidige resultater

Hvor mange modeller trenger du?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange resultater skal du forutse per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor ofte må du oppdatere prediksjoner?

Et firma ønsker å forutse kundefrafall ved å bruke databasen på 2,5 millioner kunder. For å lære opp prediksjonsmodellen for AI Builder på nytt og oppdatere forutsett frafall hver måned, uten avbrudd, må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om prediksjon

Kvitteringsbehandling

Identifiserer og trekker ut viktig informasjon fra kvitteringer

Hvor mange kvitteringer skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar og behandler 2000 kvitteringer per måned. For å automatisere utgiftsrapporteringen ved hjelp av AI Builder-kvitteringsbehandling og Power Automate må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om kvitteringsbehandling

Sentimentanalyse

Oppdager positivt, negativt eller nøytralt sentiment i tekstdata

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma innhenter tilbakemelding om et nytt produkt ved å sende et spørreskjema til 1 000 kunder. Firmaet bestemmer deretter prosentandelen av positivt, negativt og nøytralt sentiment. For å analysere sentimentet i tilbakemeldingen automatisk må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om sentimentanalyse

Tekstgjenkjenning

Bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å registrere trykt og håndskrevet tekst i bilder

Hvor mange bilder skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et selskap har 20 feltoperatører som bruker tekstgjenkjenning til å trekke ut ID-ene på salgsautomater fra bilder. For å automatisere prosessen med å trekke ut maskin-ID-ene fra bilder automatisk må selskapet kjøpe én million servicekreditter (én enhet av AI Builder) for 50 000 bilder per måned.

Finn ut mer om tekstgjenkjenning

Tekstoversettelse

Oversett tekst på over 60 språk

Hvor mange tekststrenger skal du analysere på én måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma mottar 60 000 kundeforespørsler per måned på ulike språk. For å automatisere oversettelsen av disse forespørslene ved hjelp av AI Builder-tekstoversettelse og Power Automate må firmaet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om tekstoversettelse

Tekstgenerering med GPT- og KI-ledetekster

Lag tekst, oppsummer dokumenter og mye mer med GPT

Hvor mange GPT-forespørsler skal du utføre per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et selskap mottar og behandler e-poster med kundeforespørsel. Hver GPT-forespørsel inneholder e-postinndata – gjennomsnittlig 500 ord så 350 tokener – pluss forespørselen (300 ord så 210 tokener). Generert svar må være på rundt 500 ord (350 tokener) For å hjelpe deg med å automatisere svarene ved å bruke AI Builder GPT og Power Automate må selskapet kjøpe 3 millioner tjenestekreditter (tre enheter av AI Builder) for 200 000 e-poster per måned.

Finn ut mer om tekstgenerering
t

Kostnadsestimat 1, 2

AI Builder-tilleggsenheter 3, 4 0 enheter
$0 månedsavgift

1 Priser er estimater som kan endres, og representerer ikke et formelt tilbud. Faktiske kapasitetskrav kan varierer betydelig basert på bruksfrekvens, antall opplæringer og andre faktorer. Dette estimatet anses bare som veiledning og gir ingen garantier for ytelse, kapitalavkastning eller faktisk pris.

2 Vist enhetsvolum for AI Builder og tilsvarende gebyrer gjenspeiler begge modellene som har nådd tilgjengelighet, og modellene som for øyeblikket er utgitt i forhåndsversjon. Bare modeller som er tilgjengelige, bruker AI Builder-kapasitet. Finn ut mer om utgivelsesstatus.

3 Priser for AI Builder-tillegg omfatter ikke grunnlisensen for Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Prisen på tilleggsenheten avhenger av volum: USD 500 ved kjøp av 1–9 enheter (nivå 1), USD 375 ved kjøp av 10–49 enheter (nivå 2), USD 250 ved kjøp av flere enn 50 enheter (nivå 3).