Agiriak esku batean dituen pertsona bat tableta bati begira dago

Prozesu enpresarialen automatizazioaren 6 abagune

Prozesu enpresarialen automatizazioaren (BPA) soluzioari esker, erakundeak eguneroko zereginak automatiza ditzake eta berehala eta epe luzera lortuko ditu hainbat abagune eta lehiakortasun orokorra hobetuko du.

Zer da prozesu enpresarialen automatizazioa?

Negozioak datu kopuru handiak prozesatzen dituen eta egunero hainbat zeregin kudeatzen dituen heinean, taldekideek arazo gehiago izango dituzte errore-mugak eta atzerapenak murrizteko edo eraginkorrak ez diren sistemak hobetzeko. Prozesu enpresarialen automatizazioari esker, erakundearen eraginkortasuna eta produktibitatea hobetzen dituzten lan-fluxuak konpila, kudea eta hobe ditzakezu.

Egunero eskuz egin ohi diren negozio-prozesu errepikakorren automatizazioa da prozesu enpresarialen automatizazioa. Hainbat mailatako lan-fluxuak eta bezeroentzako erantzun sinpleak ez ezik, zeregin errepikakorrak osatzeko eta paperik erabiltzen ez duten prozesuak erraz eta eraginkortasunez bihurtzeko gaitasuna ere eskaintzen dizu BPA-k. Horri esker, prozesatu gabeko datu eta dokumentazio kopuru handiegiak kudeatzen dituzten lanak automatiza ditzakezu; besteak beste, produktuen garapena, salmentak eta giza baliabideak. Negozio-prozesuak kudeatzeko softwarea (BPMS) gehitzen baduzu, aukera izango duzu prozesu enpresarialen automatizazioaren bidez sortutako lan-fluxu guztiak kudeatzeko.

BPA soluzio bat inplementatzearen abantailak

Automatiza ditzakezun prozesuak (eta automatizatu ezin dituzunak) hautematen dituzunean eta talderako lan-fluxu dinamiko bat konpilatzen ikasten duzunean, etekinik handiena aterako diezu prozesu enpresarialen automatizazioaren softwareak eskaintzen dituen abantaila guztiei. Hona hemen erakundeak lortuko dituen sei abantaila nagusi negozio-prozesuak automatizatzeagatik:

  1. Eraginkortasuna eta produktibitate hobetuak. Erroreak murrizten dituen automatizazio-soluzio bat gehitzen duzunean, negozioaren kudeaketa sinpleagoa izango da eta errore gutxiago izango ditu. Halaber, taldeak egunero eskuz egiten ohi dituen prozesu nekagarri eta aspergarriak kentzen badituzu, buxadurak sortzen dituzten zereginak kendu ez ezik, negozio-unitateek, taldekideek eta erakundeko langile guztiek egin behar dituzten goi-mailako negozio-prozesuak bizkortuko dituzu ere.
  2. Denbora eta kostu murriztuak. Automatizazioari esker, negozioaren kostuak murriztuko dituzu eta irabaziak areagotuko dituzu; batez ere, paperean egiten diren eskuzko prozesuak kudeatzen dituzten taldeen artean. Prozesuen automatizazioak barneko eragiketak bizkortzen dituenez, inoiz baino errazagoa izango da denbora eta dirua aurreztea prozesuok osatzeko beharrezkoak diren baliabideetan; are gehiago, zeregin garrantzitsuagoak eslei diezazkiekezu eskuzko zereginak egin ohi dituzten langileei.
  3. Datu- eta dokumentu-kudeaketa sinplea. Eskuzko prozesuak erabiltzen dituzunean, errazagoa da langileentzat idatzizko komunikazioak, kalkulu-orriak eta antzeko dokumentuak galtzea (ez dio axola inprimatuta dauden edo posta elektronikoz bidali diren). Halaber, informazioa lekuz aldatu behar baduzu edo kalkuluak egin behar badituzu datu-iturburu batetik bestera, erabiltzaileek egindako erroreak areagotzen dira eta denbora gehiago eman behar duzu zereginak osatzeko. Horregatik, prozesuak automatizatzen badituzu, leku berean edukiko dituzu erakundeko dokumentu eta datu guztiak erraz kudea eta eskura ditzazun.
  4. Ikusgaitasuna eta gardentasuna. Automatizazio-soluzioek gomendatutako jardunbideak eta gobernamendua betetzen direla bermatzen dutenez, ez diozu laguntza-zerbitzu gehigarririk hornitu beharko taldeari. Datuak biltzeko, txostenak sortzeko eta estatistikak kudeatzeko gaitasunei esker, aukera izango duzu ikusgaitasuna eta gardentasuna eskaintzen dituzten datuen panelak ikusteko; haiei esker, abian diren lanak ikusiko dituzu eta erabaki sendoak hartuko dituzu.
  5. Prozesuen estandarizazioa eta estandarrak betetzea. Automatizazio-prozesuek dituzten jarraibide zorrotzak erabil ditzakezu dokumentuak aldatzen edo eguneratzen dituzten erabiltzaileen jarraipena egiteko, baina baliteke taldekideek jarraibide horien zenbait urrats baztertzea. BPA inplementatzen baduzu, urrats guztiak ematen direla berma dezakezu, prozesua sisteman integratuta dagoelako jada. Lan-fluxuen automatizazioa digital eraginkor bat konpila dezakezu informazioa erabiltzaile egokiak une egokian jasotzen duela ziurtatzeko. Halaber, negozioek aukera izango dute datuak erabiltzen dituzten erabiltzaileen jarraipena erraz egiteko, saio-hasieren izenen, daten, eta esleitutako xehetasunen arabera. Are gehiago, informazio hori lagungarria izan daiteke auditoretzak sortzeko eta estandarrak betetzen direla frogatzeko.
  6. Langile eta bezeroen asebetetze hobetua. Soluzio automatizatu bat gehitzen baduzu prozesuetan, langileek erraz eta errorerik gabe osatuko dituzte eguneroko zereginak, eta taldea poz-pozik egongo da. Automatizazioak ia arazorik gabeko ingurune bat sortzen duenez, langileok kezkarik gabe egingo dute lan. Halaber, bizkorrago jasotzen dira nagusien onarpenak eta langileek arreta osoa jar dezakete negozioaren erabakiak sendotzen eta eraberritzen dituzten proiektu garrantzitsuagotan. Horren ondorioz, bezeroak ere pozik egongo dira datu zehatzagoak eta koherenteagoak jasoko dituztelako eta azken produktuak edo emaitzek haien beharrak aseko dituztelako.

Hasi prozesuak sinplifikatzen Microsoft Power Automate-rekin

Prozesuak automatizatzeko soluzio berri bat inplementatzen baduzu, lanaren kostuak murriztuko dituzu, zereginak sinplifikatuko dituzu eta errore gutxiago izango dituzu. BPA negozio-prozesuak optimizatzeko erabil daitekeen soluzio holistiko bat denez, prozesu errepikakorrak automatizatzeko eginbidea tresna eta antzeko softwarea gehi dezakezu prozesu baten hasieran beharrezkoak diren eta arauetan oinarritutako zereginak automatizatzeko.

BPA eta RPA soluzioen arteko oreka lortzeko, gomendagarria da erraz molda daitekeen eta uneko negozio-estrategiei eragiten ez dien soluzio bat aurkitzea. Power Automate-k lan-fluxuen automatizazio eskalagarriak sortzen ditu denbora aurrezteko eta banako zeregin guztiak kudeatzeko; horri esker, hainbat zeregin errepikakor osa ditzakezu di-da batean.