Πρότυπο Microsoft Power Automate

Bitbucket Smartsheet

Παρακολούθηση ζητημάτων του Bitbucket σε ένα Smartsheet

By Microsoft

Όταν προστίθεται ένα νέο ζήτημα στο Bitbucket, αποθηκεύστε λεπτομέρειες σε ένα Smartsheet. Το Smartsheet πρέπει να έχει τις στήλες: IssueId, Title, AssignedTo, Type, Priority, Status, Description, RepositoryName και CreatedAt.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή