Πρότυπο Microsoft Power Automate

Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central Χρήστες Office 365 Approvals Office 365 Outlook

Αίτηση έγκρισης για τιμολόγιο αγοράς του Business Central (πρώτη απάντηση)

By Microsoft

Κατά τη δημιουργία ενός τιμολογίου αγοράς στο Microsoft Dynamics 365 Business Central, στείλτε μια αίτηση έγκρισης. Ο πρώτος παραλήπτης που θα απαντήσει καθορίζει την έκβαση της αίτησης έγκρισης. Κατά την έγκριση, επιτρέπει την εκτέλεση πρόσθετων ενεργειών σε αυτό το έγγραφο αγοράς.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή