Що таке BPMS?

Посібник для початківців із програмного забезпечення для керування бізнес-процесами

Про програмне забезпечення для керування бізнес-процесами

Програмне забезпечення для керування бізнес-процесами (BPMS) допомагає компаніям визначати та розгортати автоматизовані бізнес-процеси, а також керувати ними. Воно замінює трудомісткі ручні операції на оптимізовані робочі цикли в бізнес-програмах.

Завдяки можливостям хмарних сховищ, штучного інтелекту та аналітики великих даних BPMS перетворюється на інтелектуальне програмне забезпечення для керування бізнес-процесами (iBPMS), яке розширює автоматизацію процесів, прискорює розробку робочих циклів і покращує їх оркестрацію.

Як BPMS допоможе моєму бізнесу?

BPMS дає змогу використовувати автоматизацію бізнес-процесів для оптимізації виконання різних завдань: розгляду та затвердження документів, керування ними, адаптації персоналу та керування запитами співробітників.

Завдяки автоматизації ініційованих комунікацій (як-от сповіщень електронною поштою про завдання, нагадувань про оплату та листів подяки) BPMS покращує робочі цикли всієї компанії. За допомогою BPMS можна навіть організовувати маркетингові кампанії електронної розсилки, щоб передавати необхідні повідомлення або відповіді в потрібний час.

Переваги BPMS

Рішення BPMS і iBPMS допомагають вбудовувати автоматизацію робочого циклу в різні бізнес-програми, процеси стандартизації та доставки.

Підвищення ефективності

Упровадження програмного забезпечення для керування бізнес-процесами допомагає співробітникам компанії витрачати менше часу на повторювані ручні процеси, щоб приділяти більше уваги виконанню роботи та підвищенню ефективності.

Підвищення гнучкості

BPMS дає компаніям змогу документувати, стандартизувати та автоматизувати бізнес-процеси, що допомагає вносити зміни й реагувати на них завдяки швидкому та узгодженому розгортанню нових процесів в організації.

Оптимізація спільної роботи

BPMS дає можливість робочим групам автоматично спрямовувати завдання та призначення. Завдяки цьому нові або оновлені процеси впроваджуються в реальному часі, що дає змогу співробітникам працювати узгоджено.

Покращення відповідності вимогам

Завдяки інтеграції правил у свої процеси за допомогою BPMS компанії забезпечують дотримання існуючих нормативів і швидко адаптуються до змін у законодавстві з мінімальними перебоями в роботі.

Покращення взаємодії з клієнтами та підтримки

Оскільки BPMS забезпечує узгоджене застосування бізнес-процесів, компанії можуть установлювати, упроваджувати та відстежувати ключові аспекти взаємодії з клієнтами. Клієнти та компанії отримують широкі можливості персоналізації, автоматичного створення заявок, однакового надсилання відповідей і узгодженого керування потенційними клієнтами й інцидентами.

Хто використовує BPMS?

За допомогою сучасних рішень BPMS практично всі співробітники вашої компанії можуть проектувати та розгортати засоби автоматизації, які допоможуть їм виконувати більший обсяг роботи за менший час.

Лише кілька років тому автоматизація автоматизації бізнес-процесів була сама собою складним завданням. Розробники витрачали багато часу на узгодження кожного завдання в процесі з бізнес-підрозділами, перш ніж приступати до програмування кожного автоматизованого процесу. Внесення подальших змін у процеси призводило до додаткових узгоджень, трудомісткого програмування та збільшення витрат часу на оновлення.

Сучасні найкращі BPMS-платформи спрощують планування автоматизації процесів. Завдяки їм зменшується або повністю усувається необхідність звертатися до розробників і служби ІТ-підтримки. Ці системи дають змогу організаціям упроваджувати складні автоматизовані процеси, а також дають можливість окремим групам і співробітникам зручно створювати й упроваджувати автоматизовані процеси.

Коротка відповідь на запитання "Хто використовує BPMS?" звучить так: "Усі, кому це необхідно".

Створення автоматизації за допомогою BPMS

Якісні рішення BPMS самі розробляють і розгортають автоматизовані процеси. Вам необхідно лише виконувати покрокові інструкції та використовувати шаблони. Найкращі рішення BPMS надають ефективний та інтегрований спосіб для:

 1. Визначте та розробіть процес, який необхідно автоматизувати.

  Підготуйте комерційне обґрунтування для процесу та вивчіть усю вихідну документацію або моделі процесів, що визначають його.

 2. Змоделюйте логіку або кроки в циклі бізнес-процесу.

  Визначте етапи та кроки бізнес-процесу в BPMS, а також протестуйте різні бізнес-сценарії на платформі за допомогою вбудованих засобів моделювання.

 3. Упроваджуйте автоматизацію за допомогою інтерактивних засобів проектування замість написання коду.

  Створіть цикли та інтерфейси для бізнес-процесу за допомогою бібліотеки рішень BPMS із вбудованими шаблонами та з’єднувачами.

 4. Запустіть автоматизацію та надайте спільний доступ до неї своїй робочій групі або всім працівникам компанії.

  Виберіть, як і кому надавати спільний доступ до автоматизації, і подивіться, як вона працюватиме в робочих умовах.

Вибір рішення BPMS

Якщо необхідно спростити керування бізнес-процесами, складіть короткий список рішень BPMS, які допомагають вивчати та використовувати автоматизацію. Сучасні провідні платформи автоматизації надають цю та безліч інших можливостей. Перш ніж приступати до пошуку, дайте відповідь на наведені нижче запитання.

Які процеси для вас пріоритетні?

Визначте, чи потрібно вам автоматизувати багато повсякденних завдань (наприклад, обробку накладних) або один складний тривалий процес (наприклад, керування бюджетом або відстеження продуктивності).

Для кого призначене рішення?

Вибране рішення BPMS – це ключовий компонент ефективної цифрової трансформації, тому воно має бути зручним для всіх співробітників компанії. Сучасні найкращі рішення BPMS, для яких необхідні мінімальні навички програмування, оснащено функціями роботизована автоматизація процесів (RPA), які спрощують упровадження в рамках усієї організації.

Як ви розгортатимете BPMS?

Важливо вирішити, яким буде рішення BPMS: хмарним чи локальним.

Основні переваги хмарної платформи BPMS, яка надається за моделлю "програмне забезпечення як послуга (SaaS)": спрощене розгортання (програму можна використовувати з першого дня); масштабованість (необхідно розширювати передплату, а не інфраструктуру); прогнозованість витрат (оплата за фактичне використання).

Переваги локальної платформи BPMS: контроль (дані зберігаються у вашій інфраструктурі) і безпека (дані залишаються у ваших системах, що зменшує вразливість).

Хто підтримуватиме ваше рішення BPMS?

Щоб упроваджувати та обслуговувати локальне рішення BPMS, необхідні значні інвестиції в ІТ-інфраструктуру й персонал. Для SaaS-платформ BPMS із мінімальним програмуванням необхідність в ІТ-підтримці кардинально зменшується.

Який бюджет проекту?

Витрати завжди важливі, проте слід враховувати й рентабельність інвестицій. Що вища продуктивність рішення, то більша його цінність для вашої компанії.

Спробуйте рішення BPMS у своїй організації

Дізнайтеся, як легко досягти нових рівнів ефективності, гнучкості та спільної роботи у своїй компанії за допомогою Microsoft Power Automate, і почніть роботу безкоштовно.