Чоловік працює за комп’ютером

Що таке BPMS?

Посібник для початківців із програмного забезпечення для керування бізнес-процесами

Вступ

Програмне забезпечення для керування бізнес-процесами (BPMS) допомагає компаніям визначати та розгортати автоматизовані бізнес-процеси, а також керувати ними. Воно замінює трудомісткі ручні операції на оптимізовані робочі цикли в бізнес-програмах.

Завдяки можливостям хмарних сховищ, штучного інтелекту та аналітики великих даних BPMS перетворюється на інтелектуальне програмне забезпечення для керування бізнес-процесами (iBPMS), яке розширює автоматизацію процесів, прискорює розробку робочих циклів і покращує їх оркестрацію.

Як BPMS допоможе
моєму бізнесу?

BPMS enables you to use business process automation to streamline a variety of tasks, ensuring that processes are followed for activities such as document review and approval, document management, HR onboarding, and management of employee requests.

Завдяки автоматизації ініційованих комунікацій (сповіщення електронною поштою про завдання, нагадування про оплату, листи подяки) BPMS покращує робочі цикли всієї компанії. За допомогою BPMS можна навіть організовувати маркетингові кампанії електронні розсилки, щоб передавати відповідні повідомлення або відповіді в потрібний час.

Переваги BPMS

BPMS and iBPMS solutions make it easy to build workflow automation into a wide range of business applications, standardizing processes and delivering:)

Підвищення ефективності

Упровадження програмного забезпечення для керування бізнес-процесами допомагає співробітникам компанії витрачати менше часу на повторювані ручні процеси, щоб приділяти більше уваги виконанню роботи та підвищенню ефективності.

Підвищення гнучкості

BPMS дає можливість компаніям документувати, стандартизувати та автоматизувати бізнес-процеси, що допомагає вносити зміни й реагувати на них завдяки швидкому та узгодженому розгортанню нових процесів в організації.

Оптимізація спільної роботи

BPMS дає можливість робочим групам автоматично спрямовувати завдання та призначення. Завдяки цьому нові або оновлені процеси впроваджуються в реальному часі, що дає змогу співробітникам працювати узгоджено.

Покращення відповідності вимогам

Завдяки інтеграції правил у свої процеси за допомогою BPMS компанії забезпечують дотримання існуючих нормативів і швидко адаптуються до змін у законодавстві з мінімальними перебоями в роботі.

Покращення взаємодії з клієнтами та підтримки

Оскільки BPMS забезпечує узгоджене застосування бізнес-процесів, компанії можуть установлювати, упроваджувати та відстежувати ключові аспекти взаємодії з клієнтами. Клієнти та компанії отримують широкі можливості персоналізації, автоматичного створення заявок, однакового надсилання відповідей і узгодженого керування потенційними клієнтами й інцидентами.

Хто використовує BPMS?

За допомогою сучасних рішень BPMS практично всі співробітники вашої компанії можуть проектувати та розгортати засоби автоматизації, які допоможуть їм виконувати більший обсяг роботи за менший час.

Усього кілька років тому автоматизація бізнес-процесів була складним завданням. Розробники витрачали багато часу на узгодження кожного завдання в процесі з бізнес-підрозділами, перш ніж приступати до програмування кожного автоматизованого процесу. Унесення подальших змін у процеси призводило до додаткових узгоджень, трудомісткого програмування та витрат часу на оновлення.

Сучасні найкращі BPMS-платформи спрощують планування автоматизації процесів. Завдяки їм зменшується або повністю усувається необхідність звертатися до розробників і служби ІТ-підтримки. Ці системи дають змогу організаціям упроваджувати складні автоматизовані процеси, а також дають можливість окремим групам і співробітникам зручно створювати й упроваджувати автоматизовані процеси.

Коротка відповідь на запитання "Хто використовує BPMS?" звучить так: "Усі, кому це необхідно".

Створення автоматизації
за допомогою BPMS

Якісні рішення BPMS самі розробляють і розгортають автоматизовані процеси. Вам необхідно лише виконувати покрокові інструкції та використовувати шаблони. Найкращі рішення BPMS надають ефективний та інтегрований спосіб для:

  1. Визначте та розробіть процес, який необхідно автоматизувати.

    Підготуйте комерційне обґрунтування для процесу та вивчіть усю вихідну документацію або моделі процесів, що визначають його.

  2. Змоделюйте логіку або кроки в циклі бізнес-процесу.

    Визначте етапи та кроки бізнес-процесу в BPMS, а також протестуйте різні бізнес-сценарії на платформі за допомогою вбудованих засобів моделювання.

  3. Упроваджуйте автоматизацію за допомогою інтерактивних засобів проектування замість написання коду.

    Створіть цикли та інтерфейси для бізнес-процесу за допомогою бібліотеки рішень BPMS із вбудованими шаблонами та з’єднувачами.

  4. Запустіть автоматизацію та надайте спільний доступ до неї своїй робочій групі або всім співробітникам компанії.

Вибір рішення BPMS

If your goal is simplifying business process management, it’s smart to create a shortlist of BPMS solutions that truly make automation easy for people to learn and use. Today’s best-of-breed automation platforms do that and much more. Be sure you can answer the following questions before starting your search:)

Які процеси для вас пріоритетні?

Визначте, чи потрібно вам автоматизувати багато повсякденних завдань (наприклад, обробку накладних) або один складний тривалий процес (наприклад, керування бюджетом або відстеження продуктивності).

Для кого призначене рішення?

As a key component of effective digital transformation, the BPMS solution you choose should be geared toward usability for everyone in the company. Today’s best low-code BPMS solutions feature robotic process automation (RPA) capabilities that make for easier adoption throughout the organization.)

Як ви розгортатимете BPMS?

Важливо вирішити, яким буде рішення BPMS: хмарним чи локальним.

Основні переваги платформи BPMS, яка надається за моделлю "програмне забезпечення як послуга (SaaS)": спрощене розгортання (програму можна використовувати з першого дня); масштабованість (необхідно розширювати передплату, а не інфраструктуру); прогнозованість витрат (оплата по мірі користування).

Переваги локальної платформи BPMS: контроль (дані зберігаються у вашій інфраструктурі) і безпека (дані залишаються у ваших системах, що зменшує вразливість).

Хто підтримуватиме ваше рішення BPMS?

Для впровадження та обслуговування локального рішення BPMS необхідні значні інвестиції в ІТ-інфраструктуру та персонал. Для SaaS-платформ BPMS необхідність в ІТ-підтримці кардинально зменшується.

Який бюджет проекту?

Витрати завжди важливі, проте слід враховувати й рентабельність інвестицій. Що вища продуктивність рішення, то більша його цінність для вашої компанії.

Дізнайтеся, як корпорація Louisiana-Pacific трансформує ручні процеси
за допомогою BPMS

Дізнайтеся, як корпорація Louisiana-Pacific автоматизувала процеси, прискорила робочі цикли та спростила збір даних за допомогою Power Automate.

Чоловік працює за ноутбуком на кухні

Спробуйте рішення BPMS у своїй організації

Дізнайтеся, як легко досягти нових рівнів ефективності, гнучкості та спільної роботи у своїй компанії за допомогою Microsoft Power Automate, і почніть роботу безкоштовно.