Sülearvutiga töötav inimene

Mis on äriprotsesside haldus?

Äriprotsess on hulk korduvaid ülesandeid, mida tehakse järjest rutiinse eesmärgi saavutamiseks. Äriprotsesside peale võib kuluda mõni minut või nädalaid ning hõlmata lihtsaid tegevusi, näiteks töötaja puhkusetaotlused, või keerulisi ülesandeid, nagu tarneahela logistika. Tõhusad ja efektiivsed protsessid aitavad parandada töötaja tööviljakust, klientide kaasatust ja muid aspekte teie ettevõttes. Ebatõhusad ja mittetoimivad protsessid tekitavad töötajais pahameelt, mittevajalikke kulusid, rahulolematuid kliente ja lõppkokkuvõttes kaotatud tulu.

Äriprotsesside haldus (BPM) viitab teie ettevõtte pikaajalistele püüdlustele neid protsesse analüüsida, kiirendada ja optimeerida, kasutades sageli töövoo automatiseerimist käsitsi tehtavate protsesside sujuvamaks muutmiseks ja konkreetsete ärieesmärkide saavutamiseks. Erinevat tüüpi rutiinsete äriülesannete automatiseerimisega (alates failide haldamisest kuni arvutustabelite uuendamiseni) saate parandada tõhusust, vähendada riski ja hoida oma ettevõtet strateegiliselt fookuses.

BPM-i eelistega tutvumine

Enne BPM-i strateegia loomise alustamist on oluline mõista erinevat tüüpi äriprotsesse, kes nende eest teie ettevõttes vastutavad ja milliseid probleeme BPM aitab teil lahendada.

Esmalt saab äriprotsessid jagada kolme põhikategooriasse.

 • Tööprotsessid on põhilised ettevõtte ja kindla väärtusega vood, nagu klienditellimused, konto loomine ja tootmise optimeerimine.

 • Haldusprotsessid on näiteks ettevõtte juhtkonna, eelarvete ja inimressursside töövood.

 • Tugiprotsessid toetavad suuremaid protsesse valdkondades nagu raamatupidamine, värbamine ja tehniline tugi.

BPM-i meeskonna loomine

Mis tahes äriprotsessi eest vastutavat töötajat nimetatakse äriprotsessi omanikuks. Kuna nemad haldavad protsessi otsast lõpuni, saavad nad aru, kuidas see mõjutab sellele eelnevaid ja järgnevaid protsesse ning kuidas need omakorda seda protsessi mõjutavad. Diskreetse äriprotsessi omandiõiguse andmine põhitöötajatele, kes töötab koos teiste osakondadega, võib aidata paremini mõista ja juhtida paremat BPM-i teie organisatsioonis.

Näiteks võib edukas BPM-i meeskond suurettevõttes sisaldada kõiki järgnevaid rolle.

 • Äriprotsessi meister. Meister mõistab pikaajalisi eeliseid ja aitab selgitada BPM-i väärtust organisatsioonile.

 • Protsessi omanik. Isik või meeskond, kes soovib täita ärieesmärke, muuta töövoogusid sujuvamaks või haarata kinni võimalustest, võib anda põhilisi vaatenurki ja sisendit – väga oluline kasutaja ostudeks ja BPM-i edu saavutamiseks.

 • Äriprotsessi direktor. Direktor juhib BPM-i eesmärke organisatsiooniüleselt.

 • Äriprotsessi nõustaja. Nõustaja kasutab tehnilisi oskusi ja arusaamist BPM-i kohta äriprotsessi direktori nõustamiseks.

 • Projektijuht. Projektijuht aitab koostada ja teostada projektiplaani ja hallata meeskonna suhtlust, vahe-eesmärke, esitatavaid töid ja tähtaegu.

 • Äritegevuse analüüsija. Analüüsija kaardistab vajalikud protsessi edusammud.

 • Lahenduse arhitekt. Lahenduse arhitekt pakub tehnilist tuge, eriti juhul, kui see puudutab ettevõtte olemasolevate rakendustega koos toimimist.

 • Mõjuisikud. Tavaliselt juhtijad oma kaaslaste seas, mõjuisikud kohanevad varakult, loovad uusi ideid, praktikaid ja tööriistu ning nad aitavad viimistleda äriprotsessi täiendusi ja viia sisse muudatusi.

 • BPM-i tugigrupp. See grupp koosneb peamistest IT-spetsialistidest, ettevõtte plaanivatest asjatundjatest ja muust juhtkonnast, kes aitavad teostada BPM-i standardeid, meetodeid, haldust ja tehnoloogiat.

Ärge leppige kaotatud võimalustega

Tavaliselt kuulub BPM ettevõtte juhtkonnale – need on ju siiski äriprotsessid. Kuid koos keeruka äriprotsesside halduse tarkvara saabumisega on IT roll tõusnud varasemast olulisemaks. Kui lubate IT-osakonnal juurutada vähest koodikirjutamist nõudva iseteenindusliku töövooautomatiseerimise platvormi, mida ettevõtte töötajad saavad kasutada protsesside sujuvamaks muutmiseks ja selliste probleemide lahendamiseks, mida nad hästi mõistavad, aitab see tehnoloogia ja ärinõuete vahel leida tõhusat tasakaalu.

Automatiseerimine, automatiseerimine, automatiseerimine

Automatiseerimine on BPM-i keskmes. Tehnoloogia on nüüd saadaval ja edukad ettevõtted peavad kasutama iga võimalust korduvate, aeganõudvate ja käsitsi tehtavate protsesside automatiseerimiseks. Töövoo automatiseerimise abil saate muuta sujuvamaks äriprotsesse, nagu andmesisestus, sotsiaalmeedia uuendused, inventuur, aruanded jne. Saate vabastada töötajad korduvate ja rutiinsete protsesside tegemisest, suurendada tööviljakust, vähendada kulusid ja vähendada inimlikke vigu.

Kodanikuarenduse kultuur loomine

Mõnda äriprotsessi saate optimeerida ka mobiilirakenduste loomise abil, mis aitavad teie töötajatel paremini olulise teabega ühenduses püsida ja tõhusalt töötada, nende tööharjumused ümber kujundada ja reaalajas äriülevaateid genereerida. Õige rakendusearendusplatvormi kasutamisel saavad nii tehnikud, IT-spetsialistid kui ka tavalised ärikasutajad laduda tugeva vundamendi kodanikuarenduse kultuuri jaoks ning luua ise vähe koodikirjutamist nõuvaid ärilahendusi ilma, et nad sõltuksid ettevõtte juhtkonnast ja professionaalsetest arendajatest või peaksid nende järel ootama.

Kõigi võimaluste ärakasutamine

Te ei pea leppima ebaefektiivse käsitsi tehtavate protsesside, lisakulude ja kaotatud võimalustega. Kui õiged inimesed on õigetes rollides, mõistate hästi oma protsesse ja teil on head automatiseerimistööriistad, saab teie ettevõte kasutada BPM-i järgnevalt.

 • Saate kergendada kohmakat maksmise protsessi veebis, mis peletab kliente ja vähendab tulu.
 • Saate automatiseerida käsitsi tehtavaid protsesse, mis võtavad liiga kaua aega, on kulukad ja ärritavad töötajaid.
 • Saate eemaldada takistusi finantsprotsessides, mille tõttu maksed viibivad.
 • Saate vähendada ressursse raiskavat dubleerimist.
 • Saate lühendada või standardiseerida pikki või ebakindlaid protsesse, mis mõjutavad tähtaegu.
 • Saate muuta suhteid halvendava ebaefektiivse klientide värbamise sujuvamaks.

Äriprotsesside haldusstrateegia loomine

Kui teie ettevõte on hädas töö-, haldus- ja tugiprotsessidega, mis on kohmakad, tarbetud, liiga pikad, aeglased või kulukad, võib põhjaliku BPM-strateegia loomine aidata. Järgmised head tavad aitavad teil käivitada BPM-i initsiatiivi ja hinnata oma edukust.

 • Hankige juhtkonnalt tuge. See on väga oluline, kui vajate ressursse oma äriprotsessi täiustamise plaanide toetamiseks.

 • Analüüsige ja kaardistage konkreetne protsess. Saate kasutada voodiagramme, mõttekaardistamist või protsessikaevanduse tarkvara kitsaskohtade, topelttöö ja ebavajalike viivituste tuvastamiseks . Küsige tagasisidet protsessi kaasatud inimestelt, et mõista, mida saab parandada, muudatustesse investeerimine algab neist.

 • Kujundage protsess ümber. Kasutage ära huvirühma sisendit ja veenduge, et kõik mõistaksid protsessi sujuvamaks muutmise kasu. Kaasake mõttekaardistamiselt ja analüüsist saadud teadmisi. Kaaluge kriitiliste või keerukate töövoogude mõjude uuringu tegemist.

 • Koguge ressursse ja rakendage muudatusi. Koguge ressursse, mida vajate tõhusa BPM-i platvormi loomiseks, nt projektijuhtimise tarkvara, töövoo automatiseerimise tööriistad ja reaalajas armatuurlauad. Valige ressursid, mis ühtivad äriväärtusega, mida soovite luua ja hallake muudatusi kindlate tehtavate tööde ja ajajoontega. Kui käivitate kõigepealt väiksema pilootprogrammi, saate lihvida vigu, innustada parandama tööd ja juhtida kasutuselevõttu.

 • Jälgige ja optimeerige. Jälgige, kuidas teie uued protsessid töötavad, olles kontaktis huvirühmadega. Olge valmis vajadusel viimistlusi tegema.

BPM-i väärtuse loomine

Kui järgite ülaltoodud häid tavasid, koostate kindla BPM-i meeskonna ja saate aru, kuidas protsesse täiustada, et luua rohkem väärtust, võib äriprotsesside haldus tuua kaasa järgmisi käegakatsutavaid eeliseid.

 • Suurenenud tööviljakus. Tõhusamad protsessid muudavad töötajad tõhusamaks ja saate hinnata jõudluse mõõdikuid, kasutades töökoha analüüsitarkvara.

 • Kasude kiirem saavutamine. IT-protsesside täiustamine võib mõjutada seda, kui kiiresti tarkvararakendusi teie ettevõttes välja töötatakse ja juurutatakse.

 • Täiustatud kvaliteet. Lisaks arenduse kiirendamisele, võivad testimise täiustused lahendada kiiresti kõik jõudluse- või turbeprobleemid, mis parandab teie toote või teenuse kvaliteeti.

 • Suurenenud kliendirahulolu. Ettevõtte klienditeeninduse protsesside parandamine aitab võita kliente ja suurendada lojaalsust.

 • Töötajate töökogemuste täiustamine. Efektiivsed äriprotsessid on töökoha rahulolu aluseks, need tõstavad moraali ja tõenäoliselt vähendavad voolavust.

Alustage oma äriprotsesside optimeerimist kohe

Iga ettevõte püüdleb selle poole, et teha asju paremini, kiiremini ja nutikamalt. Täieliku BPM-i strateegia kombineerimine õige töövoo automatiseerimise tarkvaraga aitab teie ettevõttel neid eesmärke täita.

Microsoft Power Automate on lihtsalt kasutatav töövoo optimeerimise lahendus, mis võib aidata teie töötajatel muuta igapäevased puudujäägid sujuvamaks, mis mõjutab kogu ettevõtet.