Power Automate'i hinnakiri

Kasutajapõhine litsents

Kasutajapõhine leping

12,60 €

kasutaja kohta kuus

Lubage üksikkasutajatel analüüsida oma protsesse ja luua piiramatul arvul pilvevooge olenevalt nende vajadustest.

  • Saadaval kohe krediitkaardiga ostmiseks.
Saadaval on piiratud ajaga 15 USD pakkumine1

Kasutajapõhine litsents

Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping

33,70 €

kasutaja kohta kuus

Lubage üksikkasutajatel analüüsida oma protsesse ja luua piiramatul arvul pilvevooge ning automatiseerida pärandrakendusi protsesside robotlik automatiseerimine (RPA) ja tehisintellekti abil.

  • Sisaldab teenuse AI Builder 5000 teenusekrediiti kuus.
  • Saadaval kohe krediitkaardiga ostmiseks.

Voopõhine litsents

Voopõhine leping

Alates

84,30 €

viie voo kohta kuus2

Rakendage pilvevood asutuse piiramatu arvu kasutajate jaoks reserveeritud võimsusega.

Ülal kuvatavad hinnad on üksnes turundusteave ega pruugi kajastada tegelikku hinda, mis oleneb valuutast, riigist ja regioonist. Tegelik hind kuvatakse maksmisel.

1 Power Automate'i järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping on saadaval sobilikele klientidele lisaks standardhinnakirjale piiratud aja hinnaga 15 USD kasutaja kohta kuus. See piiratud ajaga pakkumine on saadaval 1. aprillist 2021 kuni 30. juunini 2022 äriklientidele ning kogu maailma ja USA riigiasutustest klientidele hulgilitsentsimise kaudu ja pilvlahenduste pakkujate kanalite kaudu. Saadaval ka Web Directis kasutajatele, kellel on juurdepääs Microsoft 365 halduskeskusele ja üldadministraatori või arveldusadministraatori rollidele. Minimaalne ost on 5000 litsentsi ja kehtida võivad ka muud tingimused. Lisateabe saamiseks võtke ühendust müügiosakonnaga.

2 Lisavooge saab osta hinnaga $100.00 voo kohta kuus.

Power Automate töölaua jaoks on nüüd versiooni Windows 11 sisse ehitatud

Tutvuge Power Automate'i lepingutega

Tutvuge Power Automate'i lepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsessikaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Prorocess Advisoriga3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine4
Pilvevoogude käivitamine (automaatne, plaanitud ja samaaegne)3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Järelevalvega RPA töölauavoogude käitamine5

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Järelevalveta RPA töölauavoogude käitamine5

--

(roboti kohta6) (roboti kohta6)
AI Builderiga lõimimine7
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service) 250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8, 9
2 GB failimahtu8 2 GB failimahtu8 1 GB failimahtu8, 9
Tutvuge Power Automate'i lepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsessikaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Prorocess Advisoriga3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine4
Pilvevoogude käivitamine (automaatne, plaanitud ja samaaegne)3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Järelevalvega RPA töölauavoogude käitamine5

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Järelevalveta RPA töölauavoogude käitamine5

--

(roboti kohta6) (roboti kohta6)
AI Builderiga lõimimine7
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8
2 GB failimahtu8 2 GB failimahtu8 2 GB failimahtu8
Tutvuge Power Automate'i lepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsessikaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Prorocess Advisoriga3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine4
Pilvevoogude käivitamine (automaatne, plaanitud ja samaaegne)3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine3

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Järelevalvega RPA töölauavoogude käitamine5

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Järelevalveta RPA töölauavoogude käitamine5

--

(roboti kohta6) (roboti kohta6)
AI Builderiga lõimimine7
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8 250 MB andmebaasimahtu8
2 GB failimahtu8 2 GB failimahtu8 2 GB failimahtu8

3 Teenuse piires. Lugege lisateavet Power Platformi taotluste ja muu kohta limiidid.

4 Teavet kõigi vootüüpide määratluse kohta vt tehnilisest dokumentatsioonist.

5 Lisatud on töölauavoo autorlus, robotlik korraldus ja haldus.

6 Üksiku protsessi järjestikused eksemplarid nõuavad täiendavat järelevalveta robotit iga eksemplari kohta – kvalifitseeruva põhilitsentsi puhul saab rakendada mitut järelevalveta RPA lisandmoodulit. Lisateabe saamiseks laadige alla litsentsimisjuhend.

7 AI Builderi teenusekrediiti arvestatakse rentniku tasemel. Lisamahtu saate osta 1 miljoni teenusekrediidi kohta hinnaga 500 dollarit kuus. Lisateavet AI Builderi teenusekrediitide kohta leiate dokumentatsioonist või laadige lisateabe saamiseks alla litsentsimisjuhend.

8 Dataverse'i andmebaasi- ja failimahuõigused on rentniku tasemel ühised.

9 Dataverse’i andmebaasi- ja failimahuõigused on tehtud kättesaadavaks igale voopõhisele lepingule ja kajastavad minimaalselt 5 vooga ostu. Lugege lisateavet: litsentsimisjuhend.

Tutvuge Power Automate'i lisandmoodulitega

AI Builder

421,70 €

ühiku kohta kuus10

Lõimige protsessidesse tehisintellekt.

Järelevalveta RPA lisandmoodul

126,50 €

roboti kohta kuus

Automatiseerige tagasüsteemide protsessid protsesside robotliku automatiseerimise (RPA) teel ilma inimsekkumiseta.

  • Sisaldab teenuse AI Builder 5000 teenusekrediiti kuus.
  • Nõuab juurdepääsu Microsoft 365 halduskeskusele üld- või arveldusadministraatori rolliga.
  • Rakendage järelevalveta RPA lisandmoodul kasutajapõhisele lepingule, mis sisaldab järelevalvega RPA-d, või voopõhisele lepingule.

10 Iga AI Builderi lisandmooduliühik sisaldab 1 miljonit teenusekrediiti, mis on rentniku tasemel ühised. Lugege kulude prognoosimiseks teenuse AI Builder kalkulaatorit.

Kas teil on ostmise või lepingunõuete kohta küsimusi?

Ressursid ja õppematerjalid

Arendage oma Power Automate'i oskusi

Lugege litsentsimisjuhendit

Kuva litsentsimise KKK