Power Automate'i hinnakiri

Tellimislepingud

Sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovivad kasutaja- või voopõhist prognoositava litsentsimisega lepingut

Kasutajapõhine litsents

Kasutajapõhine leping

12,60 €

kasutaja kohta kuus

Saate üksikkasutajatele anda võimaluse pilvrakendusi, teenuseid ja andmeid automatiseerida digitaalse protsesside automatiseerimise (DPA) abil. See plaan lubab kasutajatel piiramatult vooge luua ja käitada.

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Kasutajapõhine litsents

Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping

33,70 €

kasutaja kohta kuus

Võimaldab kasutada aluskasutajaplaaniga samu funktsioone, kuid lisab ka võimaluse automatiseerida protsesside robotliku automatiseerimise (RPA) abil töölaual pärandrakendusi järelevalvega režiimis.

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)
 • Töölauavood (RPA) järelevalvega režiimis
 • 5000 AI Builderi krediiti kuus

Voopõhine litsents

Voopõhine leping

84,30 €

voo kohta kuus; vähemalt 5 voogu1,2

Saate organisatsioonis anda piiramatule hulgale kasutajatele võimaluse käivitada sama voo kaudu digitaalset protsesside automatiseerimist.

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Mahupõhise arveldamisega lepingud

Sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovivad paindlikkust maksta üksnes siis, kui voogu käitatakse3

Vookäituse põhine litsents

 

0,50 €

vookäituse kohta4

Pilvevookäituse põhine tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Vookäituse põhine litsents

 

0,50 €

vookäituse kohta4

Töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohane tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Töölauavood (RPA) järelevalvega režiimis

Vookäituse põhine litsents

 

2,50 €

vookäituse kohta4

Töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohane tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Töölauavood (RPA) järelevalveta režiimis

Ülal kuvatavad hinnad on üksnes turundusteave ega pruugi kajastada tegelikku hinda, mis oleneb valuutast, riigist, regioonist ja organisatsioonist. Tegelik hind kuvatakse maksmisel.

1 Nõue osta vähemalt viis voogu.

2 Nõuab juurdepääsu Microsoft 365 halduskeskusele üld- või arveldusadministraatori rolliga.

3 Vookäituste eest esitatakse arve kord kuus ja tasu võetakse Azure’i tellimuse kaudu. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas vookäitusi mõõdetakse, leiate dokumentatsioonist

4 Nõuab Azure’i tellimust

Alustage Power Automate’i kasutamist – tasuta

Tutvuge Power Automate’i tellimislepingutega

Tutvuge Power Automate’i tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service) 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11
Tutvuge Power Automate’i tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11
Tutvuge Power Automate’i tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11

Tutvuge Power Automate’i mahupõhiste lepingutega

Tutvuge Power Automate’i mahupõhiste lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine 1 GB andmebaasi maht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine tariif on lubatud)
Tutvuge Power Automate’i mahupõhiste lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine
1 GB andmebaasi maht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine tariif on lubatud)
Tutvuge Power Automate’i mahupõhiste lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automatiseerimine6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Tehisintellekti lõimimine AI Builderiga9

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine
1 GB andmebaasi maht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine tariif on lubatud)

5 Teenuse piires. Lugege lisateavet Power Platformi taotluste ja muude limiitide kohta.

6 Teavet kõigi vootüüpide määratluste kohta vt tehnilisest dokumentatsioonist.

7 Hõlmab töölauavoogude koostamise ning robotite korraldamise ja haldamise funktsioone.

8 Üksiku protsessi järjestikused eksemplarid nõuavad täiendavat järelevalveta robotit iga eksemplari kohta – kvalifitseeruva põhilitsentsi korral saab rakendada mitut järelevalveta RPA lisandmoodulit. Lisateabe saamiseks laadige alla litsentsimisjuhend.

9 AI Builderi teenusekrediiti arvestatakse rentniku tasemel. Lisamahtu saate osta 1 miljoni teenusekrediidi kohta hinnaga 500 dollarit kuus. Lisateavet AI Builderi teenusekrediitide kohta leiate dokumentatsioonist või laadige lisateabe saamiseks alla litsentsimisjuhend.

10 Dataverse’i andmebaasi- ja failimahuõigused on rentniku tasemel ühised.

11 Dataverse’i andmebaasi- ja failimahuõigused tehakse kättesaadavaks igale voopõhisele lepingule ja kajastavad minimaalselt 5 vooga ostu. Lugege lisateavet: litsentsimisjuhend.

Tutvuge Power Automate'i lisandmoodulitega

AI Builder

421,70 €

ühiku kohta kuus2,12

Kohandatud või valmismudelitega saate oma voogudesse kaasata tehisintellekti pakutavad võimalused.

 • Hõlmab järgmisi funktsioone.
  • AI Builder
 • Saadaval lisandtellimusena järgmiste lepingute jaoks:
  • olemasolevad Power Automate’i, Power Appsi või Dynamics 365 tasulised tellimislepingud

Järelevalveta RPA

126,50 €

roboti kohta kuus2

Protsesside robotlik automatiseerimine (RPA) järelevalveta režiimis võimaldab teil laua- või virtuaalarvutis automatiseerida ka pärandrakendusi.

 • Hõlmab järgmist:
  • töölauavood (RPA) järelevalveta režiimis
  • 5000 AI Builderi teenusekrediiti kuus
 • Lisandtellimusena saadaval:
  • kasutajapõhisele lepingule, mis sisaldab järelevalvega RPA-d, või voopõhisele lepingule

12 Iga AI Builderi lisaühik sisaldab 1 miljonit teenusekrediiti, mis on rentniku tasemel ühised. Kulude prognoosimiseks kasutage AI Builderi kalkulaatorit.

Kas teil on ostmise või lepingunõuete kohta küsimusi?

Ressursid ja õppematerjalid

Arendage oma Power Automate'i oskusi

Lugege litsentsimisjuhendit

Kuva litsentsimise KKK