Inimene istub toolil ja vaatab sülearvutit

Äriprotsesside automatiseerimise ühtsuse loomine

Saate inimesi juhendada mitmeetapilistes protsessides, et tagada ühtsus äriprotsessivoogudega – Power Automate'i äriprotsesside automatiseerimise (BPA) funktsiooniga.

Miks kasutada äriprotsesside automatiseerimist?

Protsesside ühtsuse tagamine

Saate kasutajaid juhendada algusest lõpuni, et oma müügi-, turundus- ja teenindusprotsessi sujuvamaks muuta nende keerukusest olenemata.

Ühendus vajaliku teabega

Kui kasutate Microsoft Dataverse'i, et luua ühendus kõigist oma allikatest pärit andmetega ning neid kasutada, muudate tervikprotsessid sujuvamaks.

Teadlikumate otsuste tegemine

Hankige ülevaateid äriprotsessivoo andmetega seotud analüütika abil.

Mitmeetapiliste protsesside automatiseerimine BPA abil

Protsessikujundaja pilt

Saate oma äriprotsessivoo etapid ja toimingud kiiresti kindlaks teha.

Pilt, kus on kuvatud BPA etapid

Järgige visuaalset juhendit, mis näitab praegust edenemist ja sellega seotud etappe.

Tegevuskeskuse pilt

Äriprotsessivoogude loendi vaatamine aitab hõlbustada kinnitamist ja järgmiste etappide täitmist.

Pilvevoogude käitamise pilt

Saate pilvevooge hõlpsasti käitada otse oma äriprotsessivoost.

Pilt, kus on kuvatud BPA turve

Saate reguleerida kindlatele äriprotsessivoogudele juurdepääsu ja nende nähtavust.

Valmisprotsesside pilt

Levinud stsenaariumite jaoks kasutusvalmis protsessid aitavad kiiresti tööga algust teha.

* Power Automate'is äriprotsessivoo loomiseks on vaja kasutajapõhist litsentsi. Valige selle kasutajapõhise litsentsi lisamiseks Dynamics 365 litsentsiplaanid.