Mis on BPMS?

Äriprotsesside haldustarkvara juhend algajaile

Sissejuhatus

Äriprotsesside haldustarkvara (BPMS) aitab ettevõttel automatiseeritud äriprotsesse määrata, juurutada ja hallata ning muundab aeganõudvad käsitsi tehtud toimingud ärirakendustesisesteks sujuvateks töövoogudeks.

Pilve-, tehisintellekti- ja suurandmepõhiste analüüsifunktsioonide lisamise teel saab BPMS-ist iseõppiv BPMS (iBPMS), mille toel saab protsesse veelgi enam automatiseerida, kiirendada töövoo kujundust ja täiustada äriprotsessi korraldust.

Kuidas aitab BPMS
minu ettevõtet?

BPMS võimaldab teil äriprotsessid automatiseerida, et muuta mitmesugused toimingud sujuvamaks ning tagada kehtestatud korra järgimine muu hulgas selliste toimingute korral nagu dokumentide läbivaatus ja kinnitamine, dokumendihaldus, personali sisseelamiskava ja töötajate taotluste haldus.

BPMS parandab teie ettevõtte töövoogu, kuna automatiseerib päästikupõhise suhtluse, nagu meili teel saadetavad tööülesande teatised, maksete meeldetuletused ja tänukirjad. BPMS-i abil saab isegi korraldada meilipõhiseid turunduskampaaniaid, kuna see aitab edastada õigel ajal sobiliku sõnumi või vastuse.

BPMS-i eelised

Tänu BPMS-i ja iBPMS-i lahendustele saab töövoogude automatiseerimise lisada hõlpsasti arvukatesse ärirakendustesse ning sel moel protsesse standardida ja tunda rõõmu järgmistest eelistest.)

Parem tõhusus

Kui juurutate äriprotsesside haldustarkvara, siis kulub kogu ettevõtte personalil korduvate käsitsitoimingute peale vähem aega ning neil on võimalik keskenduda töötamisele ja tööviljakuse suurendamisele.

Väledam tegutsemine

Kuna BPMS võimaldab ettevõtetel äriprotsesse dokumenteerida, standardida ja automatiseerida, hõlbustab see muudatuste elluviimist ning neile reageerimist kogu asutuses uute protsesside kiire ja ühtlase väljaandmise teel.

Sujuv koostöö

BPMS võimaldab töörühmadel ülesandeid ja määranguid automaatselt marsruutida ning tagab, et uued või värskendatud protsessid võetakse kasutusele reaalajas, nii et igaühel on alati ajakohane teave.

Täiustatud nõuetele vastavus

Kui ettevõtted lisavad BPMS-i abil protsessidesse reeglid, saavad nad tagada vastavuse kohalduvate õigusaktide nõutele ning kohaneda õiguslike muudatustega kiiresti ja sekeldusteta.

Parem kliendikaasatus ja -tugi

Kuna BPMS tagab äriprotsesside järjepideva rakendamise, saavad ettevõtted luua, jõustada ja jälgida kliendisuhtluse võtmeaspekte. Kliendid ja ettevõtted saavad kasu ulatuslikumast isikupärastamisest, teeninduspiletite automaatsest loomisest, ühtsetest päästikupõhistest vastustest ja ühtsest müügivihje- või juhtumihaldusest.

Kes kasutavad BPMS-i?

Nüüdisaegse BPMS-i lahenduse abil saab ettevõtte iga töötaja kujundada ja juurutada automatiseeritud toiminguid kiiremaks ja tõhusamaks tööks.

Vaid mõni aasta tagasi oli äriprotsesside automatiseerimine väga keerukas. Arendajatel tuli koos ettevõtte huvirühmadega protsessi iga tööülesande kavandamiseks palju aega kulutada, enne kui sai iga automatiseeritava protsessi jaoks puhtalt lehelt koodi kirjutamiseks IT-osakonna poole pöörda. Kui protsessi pärast muudeti, tuli ka muudatused kavandada, kirjutada lisakoodi ning kulutada aega värskendamiseks.

Nüüdisaegsed BPMS-i platvormid lihtsustavad protsesside automatiseerimisalgatusi, kuna vähendavad või kõrvaldavad arendajate ja IT-toe rolli. Need süsteemid võimaldavad asutustel rakendada väga keerukaid protsesse ning luua ja rakendada töörühmadel ja üksikisikutel hõlpsasti automatiseeritud protsesse.

Seega on küsimuse „Kes kasutavad BPMS-i?“ lühike vastus, et kõik, kes seda vajavad.

BPMS-i abil
automatiseeritud toimingute koostamine

Kvaliteetne BPMS-i tarkvaralahendus kõrvaldab automatiseeritud protsesside kujundamisel ja juurutamisel mis tahes ebakindluse ning võimaldab teil juhendavate mallide abil järgida etapiviisilist tegevuskava. Parimad BPMS-i lahendused annavad teie käsutusse tõhusa ja integreeritud viisi teha järgmisi toiminguid.

  1. Tuvastage ja kujundage protsess, mille soovite automatiseerida.

    Selgitage välja protsessi äriline otstarve ning vaadake üle selle kindlaks määravad dokumendid või protsessimudelid.

  2. Modelleerige äriprotsessivoo loogika või toimingud.

    Määrake BPMS-i äriprotsessi etapid ja toimingud ning katsetage platvormi valmismodelleerimistööriistade abil erinevaid äristsenaariume.

  3. Automatiseerimisel saad koodi kirjutamise asemel kasutada klõpsamispõhiseid kujundusriistu.

    Looge ettevõtte jaoks protsessivood ja kasutajaliidesed BPMS-i lahenduse valmismallide ja -konnektorite teegi põhjal.

  4. Käivitage ja jagage automatiseeritud vooge töörühma või kogu ettevõttega.

BPMS-i lahenduse valimine

Kui teie eesmärk on lihtsustada äriprotsesside haldust, tasub koostada lühinimekiri BPMS-i lahendustest, mille abil on hõlbus automatiseerimisfunktsioone tundma õppida ja kasutada. Tänapäevased esmaklassilised automatiseerimisplatvormid teevad nii seda kui ka palju muud. Enne otsingu alustamist tasub kindlasti vastata järgmistele küsimustele.)

Mis protsessidele kavatsete keskenduda?

Otsustage, kas vajate lahendust, mille abil automatiseerida korduvad ülesanded, nagu arvete töötlus, või lahendust, mille abil automatiseerida keerukad ja pikaajalised protsessid, nagu eelarvehaldus või jõudluse jälgimine.

Kes seda kasutama hakkab?

Tõhusa digiülemineku võtmekomponendina peaks teie valitav BPMS-i lahendus olema kasutatav ettevõtte igale töötajale. Parimad nüüdisaegsed BPMS-i lahendused hõlmavad protsesside robotliku automatiseerimise (RPA) funktsioone, mis hõlbustavad lahenduse kasutuselevõttu terves asutuses.)

Kuidas BPMS-i juurutate?

Üks oluline otsus, mis teil tuleb langetada, on see, kas juurutate pilvepõhise või asutusesisese BPMS-i lahenduse.

Tarkvara teenusena (SaaS) BPMS-i platvormi peamised eelised hõlmavad lihtsustatud käikulaskmist, kuna rakendus on töövalmis esimesest päevast alates, mastaabitavus, kuna vajaduse korral suurendate üksnes tellimusmahtu, mitte taristut, ja prognoositavad kasutuspõhised kulud.

Asutusesisese BPMS-i platvormi eelised seisnevad suuresti kontrollitavuses (kuna see on teie taristu osa) ja turbes, kuna andmeid talletatakse ainult teie süsteemides, mis vähendab avaldamisohtu.

Kes hakkab teie BPMS-i lahendust toetama?

Asutusesisese BPMS-i lahenduse juurutus ja haldus nõuavad märkimisväärset investeeringut IT-taristusse ja -personali. Vähese koodinõudlusega SaaS-tüüpi BPMS-i platvormi korral on IT-ga seotud nõudmised märksa väiksemad.

Mida saate endale lubada?

Kuigi kulu on alati oluline, tasub kindlasti arvesse võtta ka eeldatavat investeeringutasuvust. Mida võimsam on tööriist, seda suuremat väärtust hakkab see tõenäoliselt teie ettevõtte jaoks pakkuma.

Uurige järele, kuidas kasutas Louisiana-Pacific Corporation
käsitsitoimingute ümberkujundamiseks BPMS-i

Siit saate teada, kuidas on Louisiana-Pacific muutnud lahenduse Power Automate abil sujuvamaks protsesse, kiirendanud töövooge ja lihtsustanud andmehõivet.

Köögis sülearvutit kasutav inimene

Proovige oma asutuses BPMS-i lahendust

Uurige järele, kui hõlpsasti saate Microsoft Power Automate'i abil parandada ettevõttes märgatavalt tõhusust, väledust ja koostööd, ning alustage lahenduse kasutamist tasuta.